MAP IV Louny    

Aktuality

Plánovaný seminář pro MŠ Louny - ZAČÍT SPOLU V KOSTCE

Plánovaný seminář pro MŠ Louny - ZAČÍT SPOLU V KOSTCE

Dne 22.7. 2024 se v prostorách MŠ V Domcích, Louny  uskuteční seminář - Začít spolu v kostce.  Začít spolu v kostce nabízí cestu, jak vzdělávat, aby učení dávalo smysl a přinášelo radost. Kapacita semináře je ...

Přejeme všem krásné léto a těšíme se na  nový školní rok

Přejeme všem krásné léto a těšíme se na nový školní rok

Plán aktivit podzim: Cesta za pokladem - společný projekt ZŠ a MŠ ORP Louny - podpora matematické pregramotnosti Pomůcka pro čtenářskou gramotnost - Znáš přirovnání? Cvičná třída - podpora přechodu mezi stupni vzdělávání ...

Zahájení aktualizace Strategického investičního rámce

Zahájení aktualizace Strategického investičního rámce

Dnešním dnem je zahájena aktualizace Strategického investičního rámce.  V případě zájmu a potřeby zasílejte své záměry k doplnění do dokumentu na adresu pospisilovamapii@seznam.cz. nejpozději do 6.9. 2024. Poté dojde ...

Aktivita implementace: Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedou k rozvoji každého dítěte, žáka i se sociálním znevýhodněním - Adaptace dítěte na MŠ

Aktivita implementace: Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedou k rozvoji každého dítěte, žáka i se sociálním znevýhodněním - Adaptace dítěte na MŠ

Dnes 17.6. 2024 byl realizován workshop pro rodiče na MŠ Louny, Fügnerova - pracoviště Fügnerova na téma Adaptace dítěte na MŠ. Téma workshopu bylo zaměřeno na zdůraznění pohledu adaptace dítěte v MŠ jako první významný ...

Aktivita implementace: Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedou k rozvoji každého dítěte, žáka i se sociálním znevýhodněním - Adaptace dítěte na MŠ

Aktivita implementace: Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedou k rozvoji každého dítěte, žáka i se sociálním znevýhodněním - Adaptace dítěte na MŠ

Dnes 13.6. 2024 byl realizován workshop pro rodiče na MŠ Louny, Fügnerova - pracoviště Dykova na téma Adaptace dítěte na MŠ. Téma workshopu bylo zaměřeno na zdůraznění pohledu adaptace dítěte v MŠ jako první významný moment ...

Aktivita implementace: Setkání zřizovatelů

Aktivita implementace: Setkání zřizovatelů

Dnes byl realizován úspěšný workshop pro starosty obcí ORP Louny v Kulturním domě Na rozcestí Dobroměřice, Příční 432, Dobroměřice. Přednášející: Ing. Zuzana Králová – Město Louny, Mgr. Karolína Sotonová ...

Aktivita implementace: Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedou k rozvoji každého dítěte, žáka i se sociálním znevýhodněním - Adaptace dítěte na MŠ

Aktivita implementace: Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedou k rozvoji každého dítěte, žáka i se sociálním znevýhodněním - Adaptace dítěte na MŠ

Dnes 12.6. 2024 byl realizován workshop pro rodiče na MŠ Louny, Šafaříkova - pracoviště Sluníčko na téma Adaptace dítěte na MŠ. Téma workshopu bylo zaměřeno na zdůraznění pohledu adaptace dítěte v MŠ jako první významný ...

Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedenou k rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka i se zaměřením na žáky se sociálním a jiným znevýhodněním - Setkání pro rodiče dětí s PAS

Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedenou k rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka i se zaměřením na žáky se sociálním a jiným znevýhodněním - Setkání pro rodiče dětí s PAS

Dnes 12.6. 2024 proběhl 6. workshop Setkání rodičů dětí s PAS za podpory projektu MAP. Lektor: Mgr. Šárka Pailová Náplň dnešního workshopu: Projednání možností a potřeb psychohygieny rodičů pečujících o děti s PAS. Lektorka ...

Aktivita implementace: Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedou k rozvoji každého dítěte, žáka i se sociálním znevýhodněním - Adaptace dítěte na MŠ

Aktivita implementace: Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedou k rozvoji každého dítěte, žáka i se sociálním znevýhodněním - Adaptace dítěte na MŠ

Dnes 11.6. 2024 byl realizován workshop pro rodiče na MŠ Louny, Šafaříkova na téma Adaptace dítěte na MŠ. Téma workshopu bylo zaměřeno na zdůraznění pohledu adaptace dítěte v MŠ jako první významný moment v životě dítěte ...

3. SETKÁNÍ PS PRO FINANCOVÁNÍ

3. SETKÁNÍ PS PRO FINANCOVÁNÍ

Dnes 10.6. 2024 proběhlo 3. setkání členů pracovní skupiny pro financování. Hlavními body jednání: Projednání dokumentace „Komunikační proces – vyhodnocená dotazníková šetření a pracovní verze povinných SWOT analýz“ ...

Podpora sdílení mezi aktéry ve vzdělávání

Podpora sdílení mezi aktéry ve vzdělávání

Dnes 7.6.2024 v rámci aktivity zaměřené na podporu sdílení mezi aktéry ve vzdělávání navštívila MŠ Louny, Speciální MŠ Dobroměřice.  Realizovaná akce proběhla formou hospitace MŠ Speciální Louny na MŠ Dobroměřice.

3. SETKÁNÍ PS PRO PODPORU MODERNÍCH DIDAKTICKÝCH METOD

3. SETKÁNÍ PS PRO PODPORU MODERNÍCH DIDAKTICKÝCH METOD

Dnes 6.6. 2024 proběhlo 3. setkání členů pracovní skupiny pro rozvoj moderních didaktických metod. Hlavními body jednání: Tvorba SWOT moderní didaktické formy vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí Tvorba a aktualizace SWOT ...

Aktivita implementace: Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedou k rozvoji každého dítěte, žáka i se sociálním znevýhodněním - Adaptace dítěte na MŠ

Aktivita implementace: Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedou k rozvoji každého dítěte, žáka i se sociálním znevýhodněním - Adaptace dítěte na MŠ

Dnes 3.6. 2024 byl realizován workshop pro rodiče na MŠ Louny, V Domcích na téma Adaptace dítěte na MŠ. Téma workshopu bylo zaměřeno na zdůraznění pohledu adaptace dítěte v MŠ jako první významný moment v životě dítěte ...

3. SETKÁNÍ PS PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

3. SETKÁNÍ PS PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Dnes 3.6. 2024 proběhlo 3. setkání členů pracovní skupiny pro rovné příležitosti. Hlavními body jednání: Úvod, přivítání Aktivita 3.8 Místní akční plánováníAktuální existující strategické dokumenty pro oblast vzdělávání ...

ZNÁŠ SVÉ MĚSTO

ZNÁŠ SVÉ MĚSTO

 ZNÁŠ SVÉ MĚSTO  - INTERNETOVÁ SOUTĚŽ PRO ŽÁKY ZŠ ORP LOUNYFinálové 5. kolo 18. ročníku soutěže bylo ukončeno v neděli 2.6. ve 23:59 s těmito výsledky:  Celkové 1. místo: Vojtěch Veselý - ZŠ a MŠ ...

Seminář: Řečová výchova

Seminář: Řečová výchova

Dnes byl realizován úspěšný seminář v oblasti Řečové výchovy. Tento seminář je součástí komplexní aktivity na podporu logopedické prevence naplánované v projektu MAP (seminář a následná realizace speciálních hodin, ...

Aktivita implementace: Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedou k rozvoji každého dítěte, žáka i se sociálním znevýhodněním - Adaptace dítěte na MŠ

Aktivita implementace: Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedou k rozvoji každého dítěte, žáka i se sociálním znevýhodněním - Adaptace dítěte na MŠ

Dnes 23.5. 2024 byl realizován workshop pro rodiče na MŠ Mateřinka, Louny na téma Adaptace dítěte na MŠ. Téma workshopu bylo zaměřeno na zdůraznění pohledu adaptace dítěte v MŠ jako první významný moment v životě dítěte ...

Komunikační proces - vyhodnocená dotazníková šetření a pracovní verze povinných SWOT analýz

Komunikační proces - vyhodnocená dotazníková šetření a pracovní verze povinných SWOT analýz

Dovolujeme si zahájit komunikační proces v rámci projektu MAP 4. Níže jsou vloženy zpracované dokumenty k vašemu vyjádření. Obsahují vyhodnocené dotazníkové šetření realizované v území ORP Louny. Mapovaná témata: Investiční ...

Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedenou k rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka i se zaměřením na žáky se sociálním a jiným znevýhodněním - Setkání pro rodiče dětí s PAS

Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedenou k rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka i se zaměřením na žáky se sociálním a jiným znevýhodněním - Setkání pro rodiče dětí s PAS

Dnes 15.5. 2024 proběhl 5. workshop Setkání rodičů dětí s PAS. Lektor: Šárka Pailová Náplň dnešního workshopu: Dítě s PAS, plnoletost. Možnosti omezení svéprávnosti, jednotlivé kroky a postup v tomto řízení. Žádost ...

Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedenou k rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka i se zaměřením na žáky se sociálním a jiným znevýhodněním - Příprava předškoláka v rodině

Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedenou k rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka i se zaměřením na žáky se sociálním a jiným znevýhodněním - Příprava předškoláka v rodině

Dnes 14.5. 2024 proběhl workshop pro rodiče v ZŠ Školní, Louny za podpory projektu MAP s tématem: Podpora rodičovských kompetencí, které povedenou k rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka i se zaměřením na žáky se ...

Seminář: Dobrý začátek - podpora inkluzivního vzdělávání - podpora wellbeingu v MŠ

Seminář: Dobrý začátek - podpora inkluzivního vzdělávání - podpora wellbeingu v MŠ

Dnes 9.5. 2024 byl v MŠ Dobroměřice pod vedením odborníků Mgr. Ludmila Jirotková, Libuše Nová realizován seminář na toto odborné téma: Dobrý začátek Program semináře: 1.Přivítání a představení 2.Věnování ...

Realizace implementační aktivity: Podpora sdílení aktérů ve vzdělávání v území ORP Louny - Pedagogičtí pracovníci x asistenti pedagogů

Realizace implementační aktivity: Podpora sdílení aktérů ve vzdělávání v území ORP Louny - Pedagogičtí pracovníci x asistenti pedagogů

  Dnes byl realizován úspěšný workshop na podporu spolupráce Asistentů pedagogů x pedagogů v ORP Louny.     Přednášející: PhDr. Václava Tomická, Ph.D, PaedDr. Venuše Mirovská. Zaměření 1. workshop: Pomoc ...

Dotazníkové šetření

Dotazníkové šetření

Velmi děkujeme všem, kdo vyplnili předešlé dotazníky.  Nyní zahajujeme poslední šetření.. Vztahuje s k mapování aktuálního stavu ve vybraných gramotnostech na vaši ZŠ, MŠ s ohledem na využívání moderních didaktických ...

Realizace implementační aktivity ABAKU

Realizace implementační aktivity ABAKU

Dnes 15.4. 2024 proběhl navazující seminář na podporu matematické gramotnosti v metodice ABAKU.

Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedenou k rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka i se zaměřením na žáky se sociálním a jiným znevýhodněním - Setkání pro rodiče dětí s PAS

Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedenou k rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka i se zaměřením na žáky se sociálním a jiným znevýhodněním - Setkání pro rodiče dětí s PAS

Dnes 10.4.. 2024 proběhl 4. workshop Setkání rodičů dětí s PAS. Lektor: Mgr. Šárka Pailová Náplň dnešního workshopu: Vyrovnávání rodičů s diagnózou dítěte 5 fází vyrovnávání se s těžkou diagnózou dítěte, ...

Soubor dotazníkového šetření - rovné  příležitosti

Soubor dotazníkového šetření - rovné příležitosti

  Velmi všem děkujeme za vyplnění prvních dotazníků, vztahující se k mapování potřeb investic a k mapování problémových oblastí. Nyní si dovolujeme zahájit dotazníkové šetření  z oblasti rovných příležitostí ...

Zahájen 1. soubor dotazníkového šetření (březen - červen)

Zahájen 1. soubor dotazníkového šetření (březen - červen)

Dovolujeme si zahájit v rámci povinné aktivity v projektu MAP 4  - "1. soubor dotazníkového šetření (březen - červen 2024)".  Jednotlivé dotazníky budeme zasílat postupně, abyste měli dostatek časového prostoru pro ...

2. SETKÁNÍ PS PRO FINANCOVÁNÍ

2. SETKÁNÍ PS PRO FINANCOVÁNÍ

Hlavním obsahem jednání PS: Aktuální informace v MAP 4 Co se děje Co nás čeká v nejbližší době Zahájení prací na aktualizaci SWOT analýzy Plánování aktivit implementace - zaměření především na ( setkávání zřizovatelů ...

Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedenou k rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka i se zaměřením na žáky se sociálním a jiným znevýhodněním - Setkání pro rodiče dětí s PAS

Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedenou k rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka i se zaměřením na žáky se sociálním a jiným znevýhodněním - Setkání pro rodiče dětí s PAS

Dnes 13.3.. 2024 proběhl 3. workshop Setkání rodičů dětí s PAS. Lektor: Mgr. Šárka Pailová Náplň dnešního workshopu: Sdílení informací a zkušeností s tématem „Úzkost u lidí s PAS“, možnosti terapie (KBT), ...

Právě probíhají přípravy na konání pracovních skupin

Právě probíhají přípravy na konání pracovních skupin

Dne 14.3. 2024 9:00   PS pro financování - kancelář vedoucí odboru školství - Město Louny Dne 20.3. 2024 13:00 PS pro  podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí - ZŠ Lenešice ...

Aktivita implementace - Podpora manuální zručnosti a kreativity

Aktivita implementace - Podpora manuální zručnosti a kreativity

Právě dnes proběhlo poslední tvoření v rámci aktivity na podporu  manuální zručnosti  a kreativity a podpory neformálního vzdělávání s předškolním vzděláváním. Zapojené školy: ZUŠ Louny, MŠ Fügnerova, MŠ ...

1. Hlasování ŘV ukončeno

1. Hlasování ŘV ukončeno

Na níže uvedeném odkazu je možné shlédnout schválené dokumenty 1.ŘV. Výstupy řídícího výboru - schválené a podepsané předsedou ŘV | MAP IV Louny (maplouny.cz) ...

Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedenou k rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka i se zaměřením na žáky se sociálním a jiným znevýhodněním - Příprava předškoláka v rodině

Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedenou k rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka i se zaměřením na žáky se sociálním a jiným znevýhodněním - Příprava předškoláka v rodině

Dnes 6.3 2024 proběhl workshop pro rodiče v MŠ Peruc za podpory projektu MAP s tématem: Podpora rodičovských kompetencí, které povedenou k rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka i se zaměřením na žáky se sociálním ...

Zahájen 1. ŘV - hlasování metodou per rollam

Zahájen 1. ŘV - hlasování metodou per rollam

Výzva k hlasování - schvalování relevantních dokumentů v projektu MAP. Vážení členové Řídícího výboru, dovoluji si zahájit 1. hlasování ŘV MAP ORP Louny IV a to elektronickou formou "per rollam". Zdvořile Vás žádám ...

Změna termínu Workshopu - Asistent pedagoga * pedagog

Změna termínu Workshopu - Asistent pedagoga * pedagog

Dovoluji si zahájit nové mapování zájmu o účasti na připravovaném 1. workshopu pro vaše pedagogy a asistenty pedagogů. Jedná se o téma, o které jste při mapování potřeb projevili zájem a máme jej zařazeno k realizaci ...

Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedenou k rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka i se zaměřením na žáky se sociálním a jiným znevýhodněním - Příprava předškoláka v rodině

Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedenou k rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka i se zaměřením na žáky se sociálním a jiným znevýhodněním - Příprava předškoláka v rodině

Dnes 29.2. 2024 proběhl workshop pro rodiče v MŠ Dobroměřice za podpory projektu MAP s tématem: Podpora rodičovských kompetencí, které povedenou k rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka i se zaměřením na žáky ...

Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedenou k rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka i se zaměřením na žáky se sociálním a jiným znevýhodněním - Příprava předškoláka v rodině

Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedenou k rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka i se zaměřením na žáky se sociálním a jiným znevýhodněním - Příprava předškoláka v rodině

Dnes 28.2. 2024 proběhl workshop pro rodiče v ZŠ a MŠ Zeměchy za podpory projektu MAP s tématem: Podpora rodičovských kompetencí, které povedenou k rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka i se zaměřením na žáky se ...

Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedenou k rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka i se zaměřením na žáky se sociálním a jiným znevýhodněním - Příprava předškoláka v rodině

Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedenou k rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka i se zaměřením na žáky se sociálním a jiným znevýhodněním - Příprava předškoláka v rodině

Dnes 22.2. 2024 proběhl workshop pro rodiče v MŠ Louny, Přemyslovců za podpory projektu MAP s tématem: Podpora rodičovských kompetencí, které povedenou k rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka i se zaměřením na žáky ...

Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedenou k rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka i se zaměřením na žáky se sociálním a jiným znevýhodněním - Setkání pro rodiče dětí s PAS

Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedenou k rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka i se zaměřením na žáky se sociálním a jiným znevýhodněním - Setkání pro rodiče dětí s PAS

Dnes 21.2. 2024 proběhl 2. workshop Setkání rodičů dětí s PAS. Lektor: Šárka Pailová Náplň dnešního workshopu: Rodiče sdíleli zkušenosti a kontakty ohledně dětských psychiatrů a psychologů.  Získali informace ohledně ...

Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedenou k rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka i se zaměřením na žáky se sociálním a jiným znevýhodněním - Příprava předškoláka v rodině

Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedenou k rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka i se zaměřením na žáky se sociálním a jiným znevýhodněním - Příprava předškoláka v rodině

Dnes 20.2. 2024 proběhl workshop pro rodiče v MŠ Veltěže za podpory projektu MAP s tématem: Podpora rodičovských kompetencí, které povedenou k rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka i se zaměřením na žáky se sociálním ...

Realizace semináře - ABAKU

Realizace semináře - ABAKU

Dne 19.2. 2024 proběhl na Základní škole Kpt. Otakara Jaroše, Louny seminář moderní didaktickou formou na podporu matematické gramotnosti -  ABAKU. Lektorům a všem zúčastněným velmi děkujeme. K Abaku: 1. Celá metodika Abaku ...

Aktivita implementace - Podpora manuální zručnosti a kreativity

Aktivita implementace - Podpora manuální zručnosti a kreativity

Právě zahajujeme aktivitu implementace na podporu spolupráce předškolního vzdělávání a neformálního vzdělávání. Aktivita je zároveň zaměřena na podporu manuální zručnosti a kreativity. Aktivity se účastní: ZUŠ Louny, ...

Právě dnes odstartován půlroční POHÁDKOVÝ MARATON na ZŠ a MŠ ORP Louny. Aktivita zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti a kreativity pro děti a žáky MŠ a ZŠ ORP Louny. Do aktivity se zapojily téměř

Právě dnes odstartován půlroční POHÁDKOVÝ MARATON na ZŠ a MŠ ORP Louny. Aktivita zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti a kreativity pro děti a žáky MŠ a ZŠ ORP Louny. Do aktivity se zapojily téměř

Právě dnes je odstartována půlroční aktivita implementace na podporu čtenářské gramotnosti a kreativity: POHÁDKOVÝ MARATON Základní školou Louny, JAK. Popis akce:  Úkol pro základní školy: 1.        ...

Mapování zájmu - 1. workshop Asistent pedagoga x pedagog

Mapování zájmu - 1. workshop Asistent pedagoga x pedagog

Dovoluji si zahájit mapování zájmu o účasti na připravovaném 1. workshopu pro vaše pedagogy a asistenty pedagogů. Jedná se o téma, o které jste při mapování potřeb projevili zájem a máme jej zařazeno k realizaci v projektu ...

1. ŘV MAP - Poklady k připomínkám

1. ŘV MAP - Poklady k připomínkám

KOMUNIKAČNÍ PROCES Podklady, které budou předmětem schvalování jsou umístěny na odkazu    Výstupy řídícího výboru | MAP IV Louny (maplouny.cz) Prosím v případě, že budete mít jakékoli připomínky zasílejte ...

ABAKU - probíhá příprava na seminář pro PP

ABAKU - probíhá příprava na seminář pro PP

Probíhá příprava a mapování účasti na semináři na podporu matematické gramotnosti - Metoda ABAKU.

Probíhá průběžná příprava aktivity implementace - Znáš své město

Probíhá průběžná příprava aktivity implementace - Znáš své město

Již od ledna probíhají průběžné přípravy na plánovanou aktivitu v rámci projektu MAP. ZNÁŠ SVÉ MĚSTO - soutěž pro děti a žáky na podporu rozvoje vtahu k místu, kde žijí.

1. SETKÁNÍ PS PRO FINANCOVÁNÍ

1. SETKÁNÍ PS PRO FINANCOVÁNÍ

Dnes proběhlo 1. setkání PS. Byla ustanovena pracovní skupina pro financování a potvrzena trvalá účast v PS členy PS. Náplň PS.  Informace o stavu projektu MAP 4. Seznámení se s poklady, vztahující se k projektu a k činnosti ...

Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedenou k rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka i se zaměřením na žáky se sociálním a jiným znevýhodněním - Setkání pro rodiče dětí s PAS

Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedenou k rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka i se zaměřením na žáky se sociálním a jiným znevýhodněním - Setkání pro rodiče dětí s PAS

Dnes 10.1. 2024 proběhl 1. workshop Setkání rodičů dětí s PAS za podpory projektu MAP. Lektor: Mgr. Šárka Pailová Náplň dnešního workshopu: > Možnosti diagnostiky PAS, práce klinického psychologa, psychiatra, speciálního ...

POHÁDKOVÝ MARATON - probíhá příprava aktivity implementace na podporu čtenářské gramotnosti a kreativity

POHÁDKOVÝ MARATON - probíhá příprava aktivity implementace na podporu čtenářské gramotnosti a kreativity

Probíhá příprava implementační aktivity na podporu čtenářské gramotnosti a kreativity - Pohádkový maraton. Připravují se podklady a mapuje se aktuální účast na aktivitě.  ...

1. SETKÁNÍ PS PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

1. SETKÁNÍ PS PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Dnes proběhlo 1. setkání PS. Byla ustanovena pracovní skupina pro rovné příležitosti a potvrzena trvalá účast v PS členy PS. Náplň PS.  Informace o stavu projektu MAP 4. Seznámení se s poklady, vztahující se k projektu ...

1. SETKÁNÍ PS PRO PODPORU MODERNÍCH DIDAKTICKÝCH FOREM VEDOUCÍCH K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ

1. SETKÁNÍ PS PRO PODPORU MODERNÍCH DIDAKTICKÝCH FOREM VEDOUCÍCH K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ

Dnes proběhlo 1. setkání PS. Byla ustanovena pracovní skupina pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí a potvrzena trvalá účast v PS členy PS. Náplň PS.  Informace o stavu projektu ...

INFORMACE - PROJEKT MAP 4 SCHVÁLEN

INFORMACE - PROJEKT MAP 4 SCHVÁLEN

Obdržena informace o schválení projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Louny. Doba realizace 1.12. 2023 - 31.12. 2025.

Realizace implementační aktivity  -Podpora práce s dětmi a žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí - spolupráce ZUŠ, ZŠ, MŠ Postoloprty, ZŠ MŠ Zeměchy

Realizace implementační aktivity -Podpora práce s dětmi a žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí - spolupráce ZUŠ, ZŠ, MŠ Postoloprty, ZŠ MŠ Zeměchy

Dnes 11.12. 2023 byla ve spolupráci ZUŠ Postoloprty,ZŠ a MŠ Zeměchy, ZŠ Postoloprty, MŠ Postoloprty realizována aktivita na podporu práce s dětmi a žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí a podporu jejich ...

Ukončení projektu MAP III

Ukončení projektu MAP III

Dne 30.11. 2023 byla ukončena realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Louny III. Za realizační tým všem děkujeme a budeme se těšit na další spolupráci. O průběhu hodnocení projektu MAP 4 budete informování.

Realizace implementační aktivity - Podpora práce s dětmi a žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí - spolupráce ZUŠ, ZŠ, MŠ Postoloprty

Realizace implementační aktivity - Podpora práce s dětmi a žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí - spolupráce ZUŠ, ZŠ, MŠ Postoloprty

Dnes 1.12. 2023 byla ve spolupráci ZUŠ Postoloprty a ZŠ a MŠ Zeměchy realizována aktivita na podporu práce s dětmi a žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí a podporu jejich zájmu a rozvoji v účasti na neformálním ...

Realizace implementační aktivity - Vánoční tradice v Čechách

Realizace implementační aktivity - Vánoční tradice v Čechách

Právě zahajujeme realizaci implementační aktivity Vánoční tradice v Čechách - na podporu kulturního povědomí u dětí MŠ. Tato aktivita probíhá za využití výstupu z databáze OPVVV. Vzhledem k situaci, že jsme na počátku ...

Ukončení hlasování 5. ŘV per rollam

Ukončení hlasování 5. ŘV per rollam

Dne 25.11. 2023 v 9:00 bylo ukončeno hlasování 5.ŘV MAP ORP Louny III.  Schválený podklad a výsledky hlasování jsou umístěny na odkaze Řídící výbor | MAP III Louny (maplouny.cz) ...

ŘV - Výzva k hlasování formou PER ROLLAM

ŘV - Výzva k hlasování formou PER ROLLAM

Výzva k hlasování ŘV MAP ORP Louny III elektronickou formou PER-ROLLAM Vážení členové Řídícího výboru, dovoluji si zahájit 5. hlasování ŘV MAP ORP Louny III a to elektronickou formou "per rollam", v souladu s ...

4. Setkání PS pro rovné příležitosti

4. Setkání PS pro rovné příležitosti

Program jednání: 1. Úvod, přivítání 2. Informace z průběhu realizace projektu MAP III 3. Evaluační zpráva 4. Diskuse, závěr jednání ...

4. Setkání PS pro financování

4. Setkání PS pro financování

Program jednání: 1. Úvod, přivítání 2. Informace z průběhu realizace projektu MAP III 3. Evaluační zpráva 4. Diskuse, závěr jednání ...

4. Setkání PS pro rozvoj MG

4. Setkání PS pro rozvoj MG

Program jednání: 1. Úvod, přivítání 2. Informace z průběhu realizace projektu MAP III 3. Evaluační zpráva 4. Diskuse, závěr jednání ...

4. Setkání PS pro rozvoj ČG

4. Setkání PS pro rozvoj ČG

Program jednání: 1. Úvod, přivítání 2. Informace z průběhu realizace projektu MAP III 3. Evaluační zpráva 4. Diskuse, závěr jednání ...

Informativní setkání aktérů ve vzdělávání na území ORP Louny

Informativní setkání aktérů ve vzdělávání na území ORP Louny

  Dnes 25.10. 2023 se ve Vrchlickém divadle Louny uskutečnilo Informativní setkání ke kvalitě vzdělávání Program setkání   8:30 – 9:00         Prezence, občerstvení   9:00 ...

Schválené dokumenty 4. ŘV MAP III

Schválené dokumenty 4. ŘV MAP III

Ukončené hlasování ŘV formou per rollam (18.9. 2023 - 21.9.2023).  Veškeré schválené dokumenty, podepsané předsedou řídícího výboru budou jsou uloženy na stránkách www.maplouny.cz na odkazu  Řídící ...

25.10. 2023 Plánované informativní setkání s aktéry ve vzdělávání

25.10. 2023 Plánované informativní setkání s aktéry ve vzdělávání

Milí aktéři ve vzdělávání,  dovolujeme si  Vás pozvat na informativní setkání aktérů ve vzdělávání na území ORP Louny. Dne: 25.10. 2023 Čas: 9:00 hod. - 12:00 hod. Místo: Vrchlického divadlo v Lounech ...

4. Řídící výbor - hlasování per rollam

4. Řídící výbor - hlasování per rollam

Výzva k hlasování ŘV MAP ORP Louny III elektronickou formou PER-ROLLAM Zahájeno 4. hlasování ŘV MAP ORP Louny III a to elektronickou formou "per rollam", v souladu s platným jednacím řádem ŘV MAP ORP Louny III. 1) Navrhované ...

3. Společné setkání PS pro rozvoj ČG a MG

3. Společné setkání PS pro rozvoj ČG a MG

Program jednání: 1. Úvod, přivítání 2. Schválení kompletní aktualizované dokumentace MAP 2a) Analytická část 2b) Strategický investiční rámec do roku 2025 - textová část 2c) Strategický investiční rámec do roku 2025 ...

3. Setkání PS pro financování

3. Setkání PS pro financování

Program jednání: 1. Úvod, přivítání 2. Schválení kompletní aktualizované dokumentace MAP 2a) Analytická část 2b) Strategický investiční rámec do roku 2025 - textová část 2c) Strategický investiční rámec do roku 2025 ...

3. Setkání PS pro rovné příležitostí

3. Setkání PS pro rovné příležitostí

Program jednání: 1. Úvod, přivítání 2. Schválení kompletní aktualizované dokumentace MAP 2a) Analytická část 2b) Strategický investiční rámec do roku 2025 - textová část 2c) Strategický investiční rámec do roku 2025 ...

2. Setkání PS pro financování

2. Setkání PS pro financování

Program jednání: 1. Úvod, přivítání 2. Informace z průběhu realizace projektu MAP III, činnosti v rámci projektu MAP III, informace k přípravě projektu MAP IV 3. Analytická část dokumentace MAP 4. Znění Vize 5. Znění priorit ...

2. Setkání PS pro rozvoj ČG

2. Setkání PS pro rozvoj ČG

Program jednání: 1. Úvod, přivítání 2. Informace z průběhu realizace projektu MAP III, činnosti v rámci projektu MAP III, informace k přípravě projektu MAP IV 3. Analytická část dokumentace MAP 4. Znění Vize 5. Znění priorit ...

Oslovení ZŠ, MŠ,ZUŠ ORP Louny ke spolupráci v projektu MAP IV

Oslovení ZŠ, MŠ,ZUŠ ORP Louny ke spolupráci v projektu MAP IV

                                                            ...

2. Setkání PS pro rozvoj MG

2. Setkání PS pro rozvoj MG

Program jednání: 1. Úvod, přivítání 2. Informace z průběhu realizace projektu MAP III, činnosti v rámci projektu MAP III, informace k přípravě projektu MAP IV 3. Analytická část dokumentace MAP 4. Znění Vize 5. Znění priorit ...

2. Setkání PS pro rovné příležitosti

2. Setkání PS pro rovné příležitosti

Program jednání: 1. Úvod, přivítání 2. Informace z průběhu realizace projektu MAP III, činnosti v rámci projektu MAP III, informace k přípravě projektu MAP IV 3. Analytická část dokumentace MAP 4. Znění Vize 5. Znění priorit ...

Komunikační proces - podklady pro jednání PS - červen 2023

Komunikační proces - podklady pro jednání PS - červen 2023

V rámci komunikačního procesu jsou zde umístěny dokumenty, které budou projednávány na pracovních skupinách konaných v průběhu června. V případě, že máte k dokumentům jakékoli připomínky zasílejte je prosím do 30.6 2023 ...

3. Řídící výbor MAP - schválení nositele projektu MAP 4

3. Řídící výbor MAP - schválení nositele projektu MAP 4

Výzva k hlasování ŘV MAP ORP Louny III elektronickou formou PER-ROLLAM Zahájeno 3. hlasování ŘV MAP ORP Louny III a to elektronickou formou "per rollam", v souladu s platným jednacím řádem ŘV MAP ORP Louny III. 1) Navrhované ...

Evaluace Místního akčního plánování

Evaluace Místního akčního plánování

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Louny III je realizována povinná aktivita Evaluace procesu  místního akčního plánování. Cílem této evaluace je vyhodnocení celého procesu místního akčního ...

2. Řídící výbor MAP

2. Řídící výbor MAP

Výzva k hlasování ŘV MAP ORP Louny III elektronickou formou PER-ROLLAM Zahájeno 2. hlasování ŘV MAP ORP Louny III a to elektronickou formou "per rollam", v souladu s platným jednacím řádem ŘV MAP ORP Louny III. 1) Navrhované ...

1. Setkání PS pro rovné příležitosti

1. Setkání PS pro rovné příležitosti

Program jednání: Úvod, přivítání Informace o ukončeném projektu MAP II ORP Louny Představení projektu MAP III ORP Louny Diskuse – Pracovní verze - Revize SWOT analýz v povinných tématech Problémové oblasti - Náměty ...

1. Setkání PS pro financování

1. Setkání PS pro financování

Program jednání: Úvod, přivítání Informace o ukončeném projektu MAP II ORP Louny Představení projektu MAP III ORP Louny Aktualizace a schválení SWOT analýz Náměty na možnosti řešení problémových oblastí Činnosti PS pro ...

1. Setkání PS pro rozvoj MG

1. Setkání PS pro rozvoj MG

Program jednání: Úvod, přivítání Informace o ukončeném projektu MAP II ORP Louny Představení projektu MAP III ORP Louny Diskuse – Pracovní verze - Revize SWOT analýz v povinných tématech Problémové oblasti - Náměty ...

1. Setkání PS pro rozvoj ČG

1. Setkání PS pro rozvoj ČG

Program jednání: Úvod, přivítání Informace o ukončeném projektu MAP II ORP Louny Představení projektu MAP III ORP Louny Diskuse – Pracovní verze - Revize SWOT analýz v povinných tématech Problémové oblasti - Náměty ...

1. Řídící výbor MAP

1. Řídící výbor MAP

Výzva k hlasování ŘV MAP ORP Louny III elektronickou formou PER-ROLLAM Zahájeno 1. hlasování ŘV MAP ORP Louny III a to elektronickou formou "per rollam", v souladu s platným jednacím řádem ŘV MAP ORP Louny III. 1) Navrhované usnesení ...

ABAKU - informace

ABAKU - informace

ABAKU - vzdělávací metoda na podporu matematické gramotnosti https://abaku.cz/ ...

Operační program Spravedlivá transformace - informace o výzvách

Operační program Spravedlivá transformace - informace o výzvách

Informace k výzvám Operačního programu Spravedlivá transformace „Odborné učebny“, v rámci které lze žádat na podporu vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben a pracovišť odborného výcviku, a stejně ...

Dotace MF ČR pro základní a mateřské školy

Dotace MF ČR pro základní a mateřské školy

v rámci činnosti Pracovní skupiny (PS) pro financování MAP rozvoje vzdělávání ORP Louny III bychom Vás rádi informovali, že Ministerstvo financí ČR vyhlásilo pro obce do 3 000 obyvatel (k 01. 01. 2022) podprogram 298D2320 ...

Komunikační proces - podklady pro ŘV ke schválení

Komunikační proces - podklady pro ŘV ke schválení

Právě nyní probíhá komunikační proces, kontrola a připomínkování podkladů, které bude schvalovat řídící výbor formou per rollam. Odkaz na podklady  Řídící výbor | MAP III Louny (maplouny.cz) Jakékoli připomínky ...

Aktualizace SWOT analýz pro rozvoj čtenářské gramotnosti a matematické gramotnosti

Aktualizace SWOT analýz pro rozvoj čtenářské gramotnosti a matematické gramotnosti

Právě nyní zahájeno připomínkování a práce na aktualizaci SWOT analýz pro čtenářskou a matematickou gramotnost. Odkaz na dotazníkové šetření zde: https://forms.gle/…fv7 https://forms.gle/…SV9 https://forms.gle/…sn8 https://forms.gle/…sM9 ...

Schválené dokumenty 8. Řídícím výborem MAP

Schválené dokumenty 8. Řídícím výborem MAP

15.12.2022 v 9:00 bylo ukončeno jednání a hlasování ŘV metodou per rollam. Na odkazu 8. Řídící výbor - schválené dokumenty | MAP II Louny (maplouny.cz) jsou již umístěny schválené dokumenty 8.ŘV.

ERASMUS+

ERASMUS+

Dobrý den, vážené paní ředitelky a vážení páni ředitelé. AKTUALITA od PS pro financování k možnosti financování projektu pro školní vzdělávání – mobility (výjezdy žáků a učitelů) z programu Erasmus+, který ...

8. JEDNÁNÍ ŔV - Hlasování ŘV formou per rollam 12.12. 2022 - 15.12. 2022

8. JEDNÁNÍ ŔV - Hlasování ŘV formou per rollam 12.12. 2022 - 15.12. 2022

Ve dnech 12.12. 2022 (9:00) - 15.12.2022 (9:00) probíhá hlasování ŘV metodou per rollam. Členové ŘV schvalují závěrečné výstupy z oblasti evaluace: Evaluace pracovních skupin Evaluace průběhu a přínosu projektu Evaluace Implementace ...

Výzva pro členy řídícího výboru

Výzva pro členy řídícího výboru

Milí členové řídícího výboru MAP ORP Louny II,  12.12. - 15.12. 2022 proběhne schvalování posledních závěrečných dokumentů Řídícím výborem MAP II formou hlasování per rollam.  Všem bude v tento den ...

14. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

14. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

V níže  uvedených dnech byly realizovány 14 a poslední pracovní skupiny v rámci projektu MAP II. 10.11. 2022 Společné setkání pracovní skupiny ČG a MG 30.11. 2022 Pracovní skupina pro financování 1.12. 2022 ON LINE setkání ...

Komunikační proces - podklady ke schválení PS - k připomínkám

Komunikační proces - podklady ke schválení PS - k připomínkám

Dovolujeme si Vás jako všechny relevantní aktéry ve vzdělávání na území ORP Louny II požádat o připomínkování dokumentů:     Odkaz obsahuje povinné výstupy, které budou schvalovány členy pracovních ...

Výjezdní zasedání pro ředitele ZŠ a MŠ ORP Louny 10.11.2022 - 11. 11. 2022

Výjezdní zasedání pro ředitele ZŠ a MŠ ORP Louny 10.11.2022 - 11. 11. 2022

Ve dnech 10.11. 2022 -11.11. 2022 se konalo výjezdní zasedání ředitelů ZŠ a MŠ ORP Louny v místě Dvůr Perlová Voda. Výjezdní zasedání bylo plné odborných bloků a vzájemného sdílení informací a zkušeností mezi řediteli.

Workshop s rodiči: Nástup do 1. třídy

Workshop s rodiči: Nástup do 1. třídy

Dne  2.11. 2022 byl realizován úspěšný workshop pro rodiče na téma Nástup do 1. třídy - adaptace v ZŠ, radosti a strasti rodičů prvňáčka v MŠ Mateřinka Louny, pod vedením PaedDr. Venuše Mirovské.

Workshop - Asistent pedagoga x pedagog

Workshop - Asistent pedagoga x pedagog

1.11. 2022 byl realizován úspěšný workshop na téma Spolupráce asistenta pedagoga a pedagoga. Lektor: PhDr.,PhD. Václava Tomická, Mgr. Andrea Kubánková, PaedDr. Venuše Mirovská Osnova přednášky: Definice AP Funkce AP Výběr asistenta ...

Zrušení workshopu Asistent pedagoga x pedagog

Zrušení workshopu Asistent pedagoga x pedagog

Z důvodu nemoci lektorů je workshop přesunut na 1.11. 2022 od 14:00 v prostorách Městské knihovny Louny.

7. JEDNÁNÍ ŘV - Hlasování ŘV formou per rollam 3.10. 2022 - 6.10. 2022

7. JEDNÁNÍ ŘV - Hlasování ŘV formou per rollam 3.10. 2022 - 6.10. 2022

Ve dnech 3.10. 2022 (9:00) - 6.10.2022 (9:00) probíhá hlasování ŘV metodou per rollam. Členové ŘV schvalují níže uvedené dokumenty: Aktualizace složení řídícího výboru - schválení nového člena 2. Aktualizace strategické ...

Workshop s rodiči za účasti odborníka: Úskalí a rizika přechodu na střední školu, jak vybrat vhodnou a přiměřenou formu dalšího vzdělávání

Workshop s rodiči za účasti odborníka: Úskalí a rizika přechodu na střední školu, jak vybrat vhodnou a přiměřenou formu dalšího vzdělávání

Dne 3.10. 2022 proběhl úspěšný workshop na ZŠ Kpt. Otakara Jaroše, Louny pro rodiče a žáky 9. tříd pod vedením odborníka PaedDr. Venuše Mirovské, na téma Úskalí a rizika přechodu na střední školu.

Workshop pro rodiče: Nástup do 1. třídy - adaptace v ZŠ, radosti a strasti rodičů prvňáčka

Workshop pro rodiče: Nástup do 1. třídy - adaptace v ZŠ, radosti a strasti rodičů prvňáčka

Dne 3.10. 2022 proběhl úspěšný workshop pro rodiče na téma Nástup do 1. třídy - adaptace v ZŠ, radosti a strasti rodičů prvňáčka na Základní škole a Mateřské škole Kpt. Otakara Jaroše, Louny pod vedením PaedDr. Venuše ...

13. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

13. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

V níže  uvedených dnech byly realizovány 13 pracovní skupiny v rámci projektu MAP II. 26.9.2022 Pracovní skupina ČG 27.9.2022 Pracovní skupina MG 6.9. 2022 Pracovní skupina pro financování 19.9. 2022 Pracovní skupina pro ...

Výzva pro členy řídícího výboru

Výzva pro členy řídícího výboru

Milí členové řídícího výboru MAP ORP Louny II,  3.10. 2022 - 6.10.2022 proběhne schvalování dokumentů Řídícím výborem MAP II formou hlasování per rollam.  Všem bude v tento den zaslán mail s pokyny a ...

12.10. 2022 Plánovaný workshop - Asistent pedagoga x pedagog

12.10. 2022 Plánovaný workshop - Asistent pedagoga x pedagog

Termín konání: 12.10. 2022 14:00 - 16:00 (Přednášející: PhDr. Václava Tomická, Ph.D, PaedDr. Venuše Mirovská a Mgr. Andrea Kubánková) Obsah workshopu = úloha Asistenta pedagoga ve třídě, spolupráce s učitelkou/učiteli, ...

Komunikační proces - podklady ke schválení PS - k připomínkám

Komunikační proces - podklady ke schválení PS - k připomínkám

Dovolujeme si Vás jako všechny relevantní aktéry ve vzdělávání na území ORP Louny II požádat o připomínkování dokumentů na uvedeném odkazu https://maplouny.cz/7-ridici-vybor-podklady-ke-schvaleni  . Zde jsou zveřejněny ...

12.9. 2022 Seminář - Vedení třídních schůzek

12.9. 2022 Seminář - Vedení třídních schůzek

Dne 12.9. 2022 se konala vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky na téma: Vedení třídních schůzek. Seminář vedli kvalifikovaný lektoři Mgr. Karel Opravil a Marek Tvrdoň.Seminář se konal v prostorách Vrchlického divadla ...

Sdílení mezi řediteli MŠ - Čtenářská gramotnost

Sdílení mezi řediteli MŠ - Čtenářská gramotnost

Dne 7.9. 2022 se konalo sdílení informací mezi řediteli MŠ v MŠ Fügnerova Louny na téma Čtenářská gramotnost. Obsahem sdílení byla především ukázka práce s metodickými materiály ověřenými v praxi, analýza procesu rozvoje ...

Komunikační proces - připomínky - Opatření v dokumentu MAP, 3. průběžná sebehodnotící zpráva

Komunikační proces - připomínky - Opatření v dokumentu MAP, 3. průběžná sebehodnotící zpráva

Dovolujeme si Vás jako všechny relevantní aktéry ve vzdělávání na území ORP Louny II požádat o připomínkování dokumentů: V současné době probíhá studium a připomínkování dokumentů. Prosím vaše případné připomínky ...

Workshop s rodiči: Adaptace na MŠ - MŠ Šafaříkova, Louny

Workshop s rodiči: Adaptace na MŠ - MŠ Šafaříkova, Louny

Dne 23.6. 2022 se konal workshop v MŠ Louny, Šafaříkova na téma Adaptace na MŠ pod vedením PaedDr. Venuše Mirovské.

12. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

12. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

V níže  uvedených dnech byly realizovány 12 pracovní skupiny v rámci projektu MAP II. 13.6..2022 Pracovní skupina ČG 15.6. 2022 Pracovní skupina MG 7.6. 2022 Pracovní skupina pro financování 20.6. 2022 Pracovní skupina pro ...

Workshop s rodiči: Adaptace na MŠ - ZŠ a MŠ Zeměchy

Workshop s rodiči: Adaptace na MŠ - ZŠ a MŠ Zeměchy

Dne 15.6. 2022 se konal workshop pro rodiče na téma Adaptace na MŠ pod vedením PaedDr. Venuše Mirovské v ZŠ a MŠ Zeměchy.

Školení pro učitele MŠ - Rodič a učitel - spolu nebo proti sobě

Školení pro učitele MŠ - Rodič a učitel - spolu nebo proti sobě

Dne 6.6.2022 proběhlo v MŠ Dobroměřice školení pro učitele MŠ na téma Rodič a učitel - spolu nebo proti sobě   Obsah a cíl odborného semináře: Přivítání a úvod Vysvětlení pojmů, kompetencí 1.Informování Rodiče ...

Seminář pro rodiče: Důslednost aneb bezpodmínečná láska

Seminář pro rodiče: Důslednost aneb bezpodmínečná láska

Dne 13.5. 2022 byl v MŠ Dobroměřice realizován seminář pro rodiče - Důslednost aneb bezpodmínečná láska Přednášející: Mgr. Ludmila Jirotková, Mgr. Veronika Studená Obsah a cíl odborného semináře: Přivítání a úvod ...

Workshop s rodiči: Adaptace na MŠ

Workshop s rodiči: Adaptace na MŠ

Dne 12.5. 2022 byl realizován workshop  na téma Adaptace na MŠ pod vedením PaedDr. Venuše Mirovské na MŠ Mateřinka.

Seminář: Líný učitel

Seminář: Líný učitel

Dne 13.4. 2022 se uskutečnil v Postoloprtech - v prostorách Informačního centra seminář Líný učitel - Robert  Čapek, alias Líný učitel, má praxi na (téměř) všech typech škol od zvláštní školy, ZŠ, SŠ, SOU i VŠ, ...

6. JEDNÁNÍ ŘV - Hlasování řídícího výboru formou per rollam 31.3. 2022 - 3.4. 2022

6. JEDNÁNÍ ŘV - Hlasování řídícího výboru formou per rollam 31.3. 2022 - 3.4. 2022

Ve dnech 31.3.. 2022 (9:00) - 3.4.2022 (9:00) probíhá hlasování ŘV metodou per rollam. Členové ŘV schvalují níže uvedené dokumenty: 1)Aktualizované složení Řídícího výboru – schválení nových členů 2) 2. Aktualizace ...

11. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

11. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

V níže  uvedených dnech byly realizovány 11 pracovní skupiny v rámci projektu MAP II. 16.3. 2022 Pracovní skupina ČG 23.3. .2022 Pracovní skupina MG 15.3. 2022 Pracovní skupina pro financování 21.3. 2022 Pracovní skupina pro ...

Fiktivní podnikání

Fiktivní podnikání

FIKTIVNÍ PODNIKÁNÍ – PODPORA INICIATIVY, KREATIVITY A PODNIKÁNÍ U ŽÁKŮ ZŠ ORP LOUNY  Dne 18.3. 2022 proběhlo závěrečné vyhodnocení akce: FIKTIVNÍ PODNIKÁNÍ v Městské knihovně Louny, kde žáci škol prezentovali ...

Výzva pro členy řídícího výboru

Výzva pro členy řídícího výboru

Milí členové řídícího výboru MAP ORP Louny II,  31.3. 2022 - 3.4. 2022 proběhne schvalování dokumentů Řídícím výborem MAP II formou hlasování per rollam.  Všem bude v tento den zaslán mail s pokyny a ...

Zahájení realizace souboru workshopů ZŠ a MŠ Zeměchy

Zahájení realizace souboru workshopů ZŠ a MŠ Zeměchy

ZŠ a MŠ Zeměchy započala na své škole soubor workshopů na téma podpora čtenářské gramotnosti - význam řeči. Workshopy budou určeny pro rodiče, PP i děti a žáky školy.

KAM NA STŘEDNÍ ŠKOLU

KAM NA STŘEDNÍ ŠKOLU

V průběhu listopadu a prosince se nám i navzdory pandemii Koronaviru podařilo zrealizovat domluvné přednášky na základních školách v ORP Louny pro žáky 9. tříd oslovenými středními školami. Zástupce SŠ s vybranými žáky ...

10. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

10. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

Ve dnech 29.11., 8.12., 13.12.,. byla realizována 10. setkání pracovních skupin. Projednáván současný stav projektu, pracovní verze SWOT 3 analýz, SWOT MŠ analýza, SWOT ZŠ analýza, problémové oblasti, investiční priority, plánované ...

Workshop pro rodiče a žáky 9. tříd ZŠ a MŠ Černčice

Workshop pro rodiče a žáky 9. tříd ZŠ a MŠ Černčice

Dne 30.11. 2021 proběhl úspěšný workshop na ZŠ a MŠ Černčice pro rodiče a žáky 9. tříd pod vedením PaedDr. Venuše Mirovské na téma Úskalí a rizika přechodu na střední školu.

Plánujeme - Seminář Líný učitel - Robert Čapek 13.4. 2022

Plánujeme - Seminář Líný učitel - Robert Čapek 13.4. 2022

V případě zájmu potvrďte účast na mail: pospisilovamapii@seznam.cz ...

Plánujeme - Seminář - Vedení třídních schůzek 12.9. 2022

Plánujeme - Seminář - Vedení třídních schůzek 12.9. 2022

V případě zájmu potvrďte účast na mail: pospisilovamapii@seznam.cz ...

V realizace - Workshopy pro rodiče a žáky 9. tříd - Úskalí a rizika přechodu na střední školy

V realizace - Workshopy pro rodiče a žáky 9. tříd - Úskalí a rizika přechodu na střední školy

Dne 4.11. 2021 proběhl úspěšný workshop na ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše, Louny pro rodiče a žáky 9. tříd pod vedením PaedDr. Venuše Mirovské na téma Úskalí a rizika přechodu na střední školu.

MŠ Louny, V Domcích - Školení - Podpora digitální gramotnosti

MŠ Louny, V Domcích - Školení - Podpora digitální gramotnosti

Ve dnech 12. a 19.10. 2021 byla realizována na MŠ Louny,V Domcích školení pro PP zaměřená na podporu digitální gramotnosti - Digitální komunikace.

MŠ Louny, Kpt. Nálepky - Podpora digitální gramotnosti

MŠ Louny, Kpt. Nálepky - Podpora digitální gramotnosti

Ve dnech 7. a 14.10. 2021 byla realizována na MŠ Louny, Kpt. Nálepky školení pro PP zaměřená na podporu digitální gramotnosti - Power Point ...

MŠ Louny, Kpt. Nálepky - Podpora digitální gramotnosti

MŠ Louny, Kpt. Nálepky - Podpora digitální gramotnosti

Ve dnech 6. a 13.10. 2021 byla realizována na MŠ Louny, Kpt. Nálepky školení pro PP zaměřená na podporu digitální gramotnosti - Excel.

MŠ Louny, Kpt. Nálepky - Podpora digitální gramotnosti

MŠ Louny, Kpt. Nálepky - Podpora digitální gramotnosti

Ve dnech 4. a 11.10. 2021 byla realizována na MŠ Louny, Kpt. Nálepky školení pro PP zaměřená na podporu digitální gramotnosti - Digitální komunikace.

Právě v realizace - Podpora přechodu mezi stupni vzdělávání - KAM NA STŘEDNÍ ŠKOLU

Právě v realizace - Podpora přechodu mezi stupni vzdělávání - KAM NA STŘEDNÍ ŠKOLU

V rámci projektu MAP zahajujeme realizaci akce na podporu přechodu mezi stupni vzdělávání - tentokrát zaměřenou na přechod žáků 9. tříd na střední školy. Základní školy, které mají zájem mohou na svých školách ...

V realizaci - Soutěž pro děti - Fiktivní podnikání

V realizaci - Soutěž pro děti - Fiktivní podnikání

V rámci projektu jsou zahájeny přípravné práce na soutěž pro děti s tématem: Fiktivní podnikání. Do soutěže je zapojeno 5 základních škol, jejichž žáci budou pracovat na vytvoření fiktivní firmy a celá aktivita ...

5. JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

5. JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

A) JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU Úvod, uvítání Schválení programu jednání Usnášeníschopnost Řídícího výboru Aktuální stav projektu MAP II Projednání a schválení evaluace Akčního plánu 1/2020 – 6/2021 Projednání ...

2.12 Podpora znalostních kapacit pro členy řídícího výboru

2.12 Podpora znalostních kapacit pro členy řídícího výboru

Dne 30.9. 2021 proběhla v rámci 5. setkání řídícího výboru povinná aktivita 2.12 Podpora znalostních kapacit řídícího výboru. Témata vzdělávací akce: Dostupnost kvalitního inkluzivního vzdělávání pro každé dítě/žáka ...

Psychohygiena

Psychohygiena

Tato přednáška byla realizována v rámci výjezdního zasedání ředitelů a zástupců škol ORP Louny pod vedením Jiřího Pokorného na téma Psychohygiena. Zúčastnění získali informace v oblastech: Psychohygiena spouštěče a ...

9. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

9. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

Ve dnech 20.9., 23.9.,24.9. byla realizována 9. setkání pracovních skupin kde hlavními tématy bylo schválení dokumentů pro řídící výbor. Dále byly řešeny indikátory, a akce co nás v nejbližší době v projektu čeká. Podrobný ...

Výchova bez tělesných trestů - PhDr.Václav Mertin

Výchova bez tělesných trestů - PhDr.Václav Mertin

V rámci výjezdního zasedání ředitelů a zástupců škol ORP Louny v objektu Nesuchyně byla realizována jako první přednáška na téma: Výchova bez tělesných trestů panem doktorem Václavem Mertinem. Obsahem přednášky byly ...

Sdílení zkušností za účasti odborníka  - Dotační příležitosti - Strategický investiční rámec

Sdílení zkušností za účasti odborníka - Dotační příležitosti - Strategický investiční rámec

Druhá přednáška v rámci výjezdního zasedání ředitelů a zástupců škol ORP Louny byla na téma Dotační příležitosti s ohledem na Strategický investiční rámec. Obsahem přednášky byly body zaměřené na: Nové programovací ...

Výuková pomůcka tangram, Etika přijímacího řízení

Výuková pomůcka tangram, Etika přijímacího řízení

Třetí přednáška v rámci výjezdního zasedání ředitelů a zástupců škol ORP Louny byla pod vedením pana ředitele Mgr. Jana Krtičky, který sdílel dobrou praxi se sdílenou pomůckou Tangram, pořízenou v rámci projektu. Následně ...

MŠ Přemyslovců, Louny - Podpora digitální gramotnosti

MŠ Přemyslovců, Louny - Podpora digitální gramotnosti

Ve dnech 15.9.,16.9.,22.9.,23.9. 2021 byla realizována na MŠ Louny, Přemyslovců školení pro PP zaměřená na podporu digitální gramotnosti - Excel.

Workshop s rodiči za účasti odborníka ZŠ a MŠ Černčice

Workshop s rodiči za účasti odborníka ZŠ a MŠ Černčice

Dne 22.9. 2021 byl realizován úspěšný workshop pro rodiče za účasti odborníka PaedDr. Venuše Mirovské na téma Nástup do 1. třídy - adaptace v ZŠ, radosti a strasti rodičů prvňáčka.

Seminář: Socio-emoční rozvoj dětí předškolního věku

Seminář: Socio-emoční rozvoj dětí předškolního věku

Dne 16.9. 2021 se uskutečnila vzdělávací akce pro pedagogy na téma: Socio-emoční rozvoj dětí předškolního věku v prostorách MŠ Dobroměřice.  Obsah semináře - témata: Co považujete za žádoucí chování u dětí? ...

Komunikační proces

Komunikační proces

Dovolujeme si Vás jako všechny relevantní aktéry ve vzdělávání na území ORP Louny II požádat o připomínkování či schválení dokumentů uvedených na odkazu  https://maplouny.cz/vystupy-ridiciho-vyboru, které budou předkládány ...

Workshop s rodiči ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše, Louny

Workshop s rodiči ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše, Louny

Dne 16.9. 2021 proběhl úspěšný workshop pro rodiče za účasti odborníka PaedDr. Venuše Mirovské na téma Nástup do 1. třídy - adaptace v ZŠ, radosti a strasti rodičů prvňáčka.

Příprava na Výjezdní zasedání 23.9. 2021 - 24.9. 2021

Příprava na Výjezdní zasedání 23.9. 2021 - 24.9. 2021

Ve dnech 23.9. 2021 - 24.9. 2021 se uskuteční výjezdní zasedání ředitelů a zástupců škol v Nesuchyni. Obsahem výjezdu jsou odborné bloky a vzájemné sdílení zkušeností. Můžeme se těšit na přednášku pana PhDr. Václava ...

MŠ Louny, Kpt. Nálepky - Podpora digitální gramotnosti

MŠ Louny, Kpt. Nálepky - Podpora digitální gramotnosti

Dne 7.9. 2021 bylo realizováno na MŠ Louny, Kpt. Nálepky školení pro PP zaměřené na podporu digitální gramotnosti - Word.

V realizace - Workshopy pro rodiče a žáky 9. tříd - Úskalí a rizika přechodu na střední školy

V realizace - Workshopy pro rodiče a žáky 9. tříd - Úskalí a rizika přechodu na střední školy

Zahajujeme realizace workshopů pro rodiče a žáky 9. tříd na téma: ÚSKALÍ A RIZIKA PŘECHODU NA STŘEDNÍ ŠKOLY ...

Výstava MŠ pod rouškou

Výstava MŠ pod rouškou

Předmět akce spolupráce MŠ   MŠ Louny, Fügnerova 1371, 440 01 se rozhodla uspořádat výstavu, mapující činnost mateřských škol v době pandemie COVID19. Osloveny byly mateřské školy z Louny a okolních vesnic ...

MŠ Louny, Speciální - Podpora digitální gramotnosti

MŠ Louny, Speciální - Podpora digitální gramotnosti

Dne 30.8. 2021 bylo realizováno na MŠ Louny, Speciální školení pro PP zaměřené na podporu digitální gramotnosti - Word.

MŠ Louny, Fügnerova - Podpora digitální gramotnosti

MŠ Louny, Fügnerova - Podpora digitální gramotnosti

Dne 26.8. 2021 bylo realizováno na MŠ Louny, Fügnerova školení pro PP zaměřené na podporu digitální gramotnosti - Power Point.

MŠ Ročov - Podpora digitální gramostnosti

MŠ Ročov - Podpora digitální gramostnosti

Ve dnech 23.8. 2021 a 25.8. 2021 byla realizována na Ročov školení pro PP zaměřená na podporu digitální gramotnosti - Word.

MŠ Veltěže - Podpora digitální gramotnosti

MŠ Veltěže - Podpora digitální gramotnosti

Ve dnech 23.8. 2021 a 24.8. 2021 byla realizována na MŠ Veltěže školení pro PP zaměřená na podporu digitální gramotnosti - Excel.

MŠ Hřivice - Podpora digitální gramotnosti

MŠ Hřivice - Podpora digitální gramotnosti

Dne 19.8. 2021 bylo realizováno na MŠ Hřivice školení pro PP zaměřené na podporu digitální gramotnosti - Excel.

V realizaci - Semináře na podporu digitální gramotnosti

V realizaci - Semináře na podporu digitální gramotnosti

Zahajujeme realizaci seminářů na podporu digitální gramotnosti - EXCEL, WORD, POWER POINT ...

Workshop pro rodiče: Dětský vzdor a agrese

Workshop pro rodiče: Dětský vzdor a agrese

Dne 29.6. 2021 proběhl úspěšný workshop pro rodiče v MŠ Čsl. Armády, Louny pod vedením odborníka PaedDr. Venuše Mirovské na téma Dětský vzdor a agrese.

Workshop pro rodiče: Adaptace dítěte na MŠ

Workshop pro rodiče: Adaptace dítěte na MŠ

Dne 28.6. 2021 proběhl úspěšný workshop pro rodiče na MŠ Louny, Dykova pod vedením odborníka PaedDr. Venuše Mirovské na téma Adaptace dítěte na MŠ.

8. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

8. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

Ve dnech 9.6.,23.6.,24.6. se konala 8. jednání pracovních skupin - i formou ON LINE. Hlavními tématy: Současný stav projektu, Povinné dokumenty v přípravě, SIR, MAP III, Evaluace, Implementace. Podrobný zápis naleznete v záložce ...

Workshop pro rodiče: Adaptace dítěte na MŠ

Workshop pro rodiče: Adaptace dítěte na MŠ

Dne 24.6. 2021 proběhl úspěšný workshop pro rodiče na MŠ Louny, Přemyslovců pod vedením odbornice PaedDr. Venuše Mirovské na téma: Adaptace dítěte na MŠ.

Workshop pro rodiče: Adaptace dítěte na MŠ

Workshop pro rodiče: Adaptace dítěte na MŠ

Dne 23.6. 2021 proběhl úspěšný workshop pro rodiče na MŠ Panenský Týnec pod vedením odbornice PaedDr. Venuše Mirovské na téma: Adaptace dítěte na MŠ.

Workshop pro rodiče: Adaptace dítěte na MŠ

Workshop pro rodiče: Adaptace dítěte na MŠ

Dne 22.6. 2021 proběhl úspěšný workshop pro rodiče na MŠ Louny, Šafaříkova pod vedením odbornice PaedDr. Venuše Mirovské na téma: Dětský vzdor a agrese.

Workshop pro rodiče: Adaptace dítěte na MŠ

Workshop pro rodiče: Adaptace dítěte na MŠ

Dne 16.6. 2021 proběhl úspěšný workshop pro rodiče na MŠ Slavětín pod vedením odbornice PaedDr. Venuše Mirovské na téma: Adaptace dítěte na MŠ.

Workshop pro rodiče: Dětský vzdor a agrese

Workshop pro rodiče: Dětský vzdor a agrese

Dne 8.6. 2021 proběhl úspěšný workshop pro rodiče na ZŠ a MŠ Zeměchy pod vedením odbornice PaedDr. Venuše Mirovské na téma: Dětský vzdor a agrese.

Workshop pro rodiče: Dětský vzdor a agrese

Workshop pro rodiče: Dětský vzdor a agrese

Dne 3.6. 2021 proběhl úspěšný workshop pro rodiče na MŠ Mateřinka Louny pod vedením odbornice PaedDr. Venuše Mirovské na téma: Dětský vzdor a agrese.

Workshop pro rodiče: Nástup do 1. třídy

Workshop pro rodiče: Nástup do 1. třídy

Dne 3.6. 2021 proběhl úspěšný workshop pro rodiče na MŠ Mateřinka Louny pod vedením odbornice PaedDr. Venuše Mirovské na téma: Nástup do 1. třídy - adaptace v ZŠ, radosti a strasti rodičů prvňáčka ...

Zveřejňujeme nové dokumenty 1. Evaluace fungování pracovních skupin 2. Výsledky šetření - Jak zvládáte distanční výuku

Zveřejňujeme nové dokumenty 1. Evaluace fungování pracovních skupin 2. Výsledky šetření - Jak zvládáte distanční výuku

1. Evaluace fungování pracovních skupin 2. Výsledky šetření - Jak zvládáte distanční výuky ...

Workshop pro rodiče: Nástup do 1. třídy

Workshop pro rodiče: Nástup do 1. třídy

8.4. 2021 Proběhl ON LINE workshop pod vedením paní doktorky Venuše Mirovské na téma Nástup do 1. třídy - adaptace v ZŠ, radosti a strasti rodičů prvňáčka – MŠ Louny, Šafaříkova.

Workshop pro rodiče: Význam řeči a mluveného slova

Workshop pro rodiče: Význam řeči a mluveného slova

6.4. 2021 Proběhl ON LINE workshop pod vedením paní doktorky Venuše Mirovské na téma Význam řeči a mluveného slova v životě dítěte pro rodiče předškoláčků – MŠ Louny, V Domcích 2427 ...

2.4. 2021 Řídící výbor schválil 1. aktualizovanou kompletní dokumentaci MAP k odevzdání po uplynutí poloviny období realizace projektu

2.4. 2021 Řídící výbor schválil 1. aktualizovanou kompletní dokumentaci MAP k odevzdání po uplynutí poloviny období realizace projektu

2.4. 2021 Řídící výbor schválil 1. aktualizovanou kompletní dokumentaci MAP k odevzdání po uplynutí poloviny období realizace projektu ...

Workshop pro rodiče: Význam řeči a mluveného slova

Workshop pro rodiče: Význam řeči a mluveného slova

1.4. 2021 Proběhl ON-LINE workshop pod vedením paní doktorky Venuše Mirovské na téma Význam řeči a mluveného slova v životě dítěte pro rodiče předškoláčků – MŠ Dobroměřice.

I přes nepříznivou epidemiologickou situaci se nám daří realizovat formou ON-LINE workshopy pro rodiče – tentokrát na téma Význam řeči a mluveného slova pod vedením paní doktorky Venuše Mirovské

I přes nepříznivou epidemiologickou situaci se nám daří realizovat formou ON-LINE workshopy pro rodiče – tentokrát na téma Význam řeči a mluveného slova pod vedením paní doktorky Venuše Mirovské

31.3 2021 Proběhl ON-LINE workshop pod vedením paní doktorky Venuše Mirovské na téma Význam řeči a mluveného slova v životě dítěte pro rodiče předškoláčků – MŠ Louny, Fügnerova.

Dne 29.3. 2021 proběhl workshop pro pedagogické pracovníky na téma: Aktivní spolupráce učitelů pod vedením paní ředitelky Mgr. Ludmily Jirotkové.

Dne 29.3. 2021 proběhl workshop pro pedagogické pracovníky na téma: Aktivní spolupráce učitelů pod vedením paní ředitelky Mgr. Ludmily Jirotkové.

Dne 29.3. 2021 proběhl workshop pro pedagogické pracovníky na téma: Aktivní spolupráce učitelů pod vedením paní ředitelky Mgr. Ludmily Jirotkové. Zúčastnění: Této akce se zúčastnilo 11pedagogických pracovníků z níže ...

Komunikační proces - Probíhá připomínkování dokumentů ke schválení ŘV

Komunikační proces - Probíhá připomínkování dokumentů ke schválení ŘV

Dovolujeme si Vás jako všechny relevantní aktéry ve vzdělávání na území ORP Louny II požádat o připomínkování či schválení 1. aktualizace celé dokumentace  MAP ORP Louny, která bude odevzdávána ve 4.MZ. Připomínky ...

Dne 8.3.2021, 11.3.2021, 17.3.2021 proběhla ON -LINE setkání 4 pracovních skupin

Dne 8.3.2021, 11.3.2021, 17.3.2021 proběhla ON -LINE setkání 4 pracovních skupin

Dne 8.3.2021, 11.3.2021, 17.3.2021 proběhla ON -LINE setkání 4 pracovních skupin. Hlavním tématem bylo schvalování 1. kompletní aktualizace dokumentace MAP k předložení řídícímu výboru a následně k doložení ve ...

7. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

7. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

Ve dnech 8.3.,11.3.,17.3. 2021 byla realizována 7. setkání pracovních skupin i ON LINE Hlavním bodem k řešení byl schválení kompletní aktualizované dokumentace MAP po uplynutí poloviny realizace projektu - 1. aktualizace. Dále ...

Pojdťe s námi navštívit nové webové stránky “SKOLYLOUNSKO“

Pojdťe s námi navštívit nové webové stránky “SKOLYLOUNSKO“

V rámci projektu MAP ORP Louny II byly vytvořeny nové webové stránky https://www.skolylounsko.cz/ Tato stránka nyní poskytuje informace o MŠ a ZŠ v ORP Louny zapojené do projektu MAP ve stejném formátu s ohledem na rovné příležitosti ...

Komunikační proce - Zveřejňujeme dokumenty ke schválení PS pro jednání ŘV

Komunikační proce - Zveřejňujeme dokumenty ke schválení PS pro jednání ŘV

Dokumenty ke schválení ŘV, hlasování proběhne per rollam ve dnech 29.3. 2021 -1.4.2021  ...

Dne 18.2. 2021 se konal Workshop pro ředitele a pedagogické pracovníky formou ON - LINE na téma „Formy a metody práce s heterogenním kolektivem dětí a žáků“

Dne 18.2. 2021 se konal Workshop pro ředitele a pedagogické pracovníky formou ON - LINE na téma „Formy a metody práce s heterogenním kolektivem dětí a žáků“

Dne 18.2. 2021 se konal Workshop pro ředitele a pedagogické pracovníky formou ON - LINE na téma „Formy a metody práce s heterogenním kolektivem dětí a žáků“ dle povinného zaměření metodiky pro rovné příležitosti.

Dne 17.2. 2021 se konal Workshop pro ředitele a pedagogické pracovníky formou ON - LINE na téma „Hlavní oblasti řízení MŠ“

Dne 17.2. 2021 se konal Workshop pro ředitele a pedagogické pracovníky formou ON - LINE na téma „Hlavní oblasti řízení MŠ“

Dne 17.2. 2021 se konal Workshop pro ředitele a pedagogické pracovníky formou ON - LINE na téma „Hlavní oblasti řízení MŠ“ dle povinného zaměření metodiky pro rovné příležitosti pod vedením Mgr. Olgy Krátké. Cílem semináře ...

Učíme se venku - ON LINE kurz

Učíme se venku - ON LINE kurz

Účastníci absolvovali 10 kroků ON - LINE kurzu, které zkracují cestu ven. 1. krok MOTIVACE UČIT VENKU · 2. krok VYBAVENÍ VEN · 3. krok OKOLÍ ŠKOLY · 4. krok PRAVIDELNOST VENKOVNÍ VÝUKY · 5. krok PLÁNOVÁNÍ CÍLŮ (A) VÝUKY ...

I přes pandemii COVID-19 se spolupráce škol na Lounsku nezastavila.

I přes pandemii COVID-19 se spolupráce škol na Lounsku nezastavila.

Vzhledem ke stávající situaci všichni členové RT vyměnili jednací místnosti za on-line komunikaci, prostřednictvím níž sdílejí své zkušenosti z distanční výuky, přístupu ke splnění podmínek nastavených MZČR při návratu ...

Aktualizace opatření v území MAP ORP Louny

Aktualizace opatření v území MAP ORP Louny

Dovolujeme si Vás jako všechny relevantní aktéry ve vzdělávání na území ORP Louny II požádat o připomínkování či schválení návrhu opatření v území MAP ORP Louny.  Připomínky je možné zasílat na e-mail: ...

6. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

6. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

Ve dnech 27.11., 1.12., 2.12.,8.12., byla realizována 6. setkání pracovních skupin I FORMOU ONLINE Hlavními body k řešení bylo schválení opatření v dokumentu MAP, indikátory, Dotační šetření - aktivity implementace, nové ...

Ruší se ON LINE workshop na téma Úskalí a rizika přechodu na střední školu se  s ohledem na nově vzniklou situaci, zároveň onemocnění organizátora technického přenosu workshopu nemocí COVID

Ruší se ON LINE workshop na téma Úskalí a rizika přechodu na střední školu se s ohledem na nově vzniklou situaci, zároveň onemocnění organizátora technického přenosu workshopu nemocí COVID

Plánovaný ON LINE workshop na téma Úskalí a rizika přechodu na střední školu se  s ohledem na nově vzniklou situaci, zároveň onemocnění organizátora technického přenosu workshopu nemocí COVID a i s ohledem na to, ...

ONLINE Andrej  Drbohlav - Poruchy chování

ONLINE Andrej Drbohlav - Poruchy chování

Dne 8.10.2020 vzhledem k situaci byl realizován plánovaný seminář Poruchy chování pod vedením Andreje Drbohlava ON LINE. Obsah odborného semináře: 1) Raná citová vazba a její narušení 2) Stresový management a obranné ...

Dne 1.10. proběhl seminář - Vyučujeme diabetické dítě na ZŠ ( místo konání: ZŠ Kpt. Otakara Jaroše, Louny

Dne 1.10. proběhl seminář - Vyučujeme diabetické dítě na ZŠ ( místo konání: ZŠ Kpt. Otakara Jaroše, Louny

Obsah odborného semináře: Učíme diabetické dítě Právní úpravy Základní informace o diabetu Zdravotní pomůcky pro diabetické děti Hypoglykemie Hyperglykemie Diabetické dítě v ZŠ ...

3. Jednání řídícího výboru - PER ROLLAM

3. Jednání řídícího výboru - PER ROLLAM

Ve dnech 29.9. 2020  od 9:00 - 2.10. 2020 9:00 probíhalo s ohledem na epidemiologickou situace hlasování řídícího výboru MAP ORP LOUNY II elektronickou formou "per rollam". Předmětem hlasování: 1)Schválení nového člena PS ...

5. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

5. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

Ve dnech 10.9.,16.9.,23.9.,25.9. 2020 se konala 5. setkání pracovních skupin. Některá formou ON LINE. Hlavními tématy bylo schválení pracovních verzí dokumentů pro řídící výbor. 1. aktualizovaná verze analytické části, Strategický ...

Seminář: Agresivita a zvládání konfliktních situací

Seminář: Agresivita a zvládání konfliktních situací

Dne 24.9. 2020 byl na MŠ Dobroměřice realizován úspěšný seminář na téma Agresivita a zvládání konfliktních situací u dětí. Této akce se zúčastnilo 11 zástupců níže uvedený subjektů: MŠ Louny, Šafaříkova 2539, 440 ...

Aktualizace cílů na území MAP ORP Louny

Aktualizace cílů na území MAP ORP Louny

Dovolujeme si Vás jako všechny relevantní aktéry ve vzdělávání na území ORP Louny II požádat o připomínkování či schválení návrhu cílů v území MAP ORP Louny. Připomínky je možné zasílat na e-mail: pospisilovamapii@seznam.cz ...

Workshop pro rodiče: Adaptace dítěte na MŠ

Workshop pro rodiče: Adaptace dítěte na MŠ

Dne 10.9. 2020 byl realizován úspěšný workshop na MŠ Louny, Dykova pro rodiče na téma Adaptace dítěte na MŠ pod vedením odborníka PaedDr. Venuše Mirovské.

Workshop pro rodiče: Nástup do 1. třídy

Workshop pro rodiče: Nástup do 1. třídy

Dne 3.9. 2020 byl realizován úspěšný workshop na ZŠ JAK Louny pro rodiče na téma Nástup do 1. třídy - adaptace v ZŠ, radosti a strasti rodičů prvňáčka pod vedením odborníka PaedDr. Venuše Mirovské.

24.6. – 25.6. 2020 probíhala realizace KURZU: Zdravotník zotavovacích akcí

24.6. – 25.6. 2020 probíhala realizace KURZU: Zdravotník zotavovacích akcí

V rámci tohoto kurzu se účastníci seznámili nejenom s legislativou a teoretickými informaci ZZA, ale současně probíhalo mnoho zajímavých praktických ukázek. Tento kurz byl velmi úspěšný a setkal se s velkým ohlasem.

V červnu se opět rozjely tolik žádané workshopy pro rodiče

V červnu se opět rozjely tolik žádané workshopy pro rodiče

V červnu se opět rozjely tolik žádané workshopy ro rodiče tentokrát na téma:  ADAPTACE DÍTĚTE NA MŠ, zaměřené na zdůraznění pohledu na adaptaci dítěte v MŠ jako na první významný moment v životě dítěte ...

Proběhla akce: S KAMARÁDY DO POHÁDKY

Proběhla akce: S KAMARÁDY DO POHÁDKY

Rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků 9. tříd ZŠ a čtenářské pregramotnosti dětí v MŠ (Spolupráce školy ZŠ Lenešice a MŠ Dobroměřice a MŠ Louny, Fügnerova) Průběh akce (únor , červen) Žáci 9. tříd Základní ...

Aktualizace a revize priorit rozvoje vzdělávání v území MAP, jejich prioritizace

Aktualizace a revize priorit rozvoje vzdělávání v území MAP, jejich prioritizace

Dovolujeme si Vás jako všechny relevantní aktéry ve vzdělávání na území ORP Louny II požádat o připomínkování či schválení návrhu PRIORIT ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ÚZEMÍ MAP. Připomínky je možné zasílat na e-mal: ...

Aktualizace vize vzdělávání do roku 2023

Aktualizace vize vzdělávání do roku 2023

Dovolujeme si Vás jako všechny relevantní aktéry ve vzdělávání na území ORP Louny II požádat o připomínkování či schválení návrhu VIZE do roku 2023. Připomínky je možné zasílat na e-mal: pospisilovamapii@seznam.cz do ...

4. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

4. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

Ve dnech 5.6.,9.6.,10.6.,22.6. se konala 4. setkání pracovních skupin, některá formou ON LINE. Hlavními tématy bylo: Agregované popisy potřeb škol, schválení VIZE, PRIORIT, analýza šablon, dotační možnosti, akce implementace.

2. Hlasování řídícího výboru per rollam

2. Hlasování řídícího výboru per rollam

Ve dnech 27.3. 2020 -30.3. 2020 probíhá vzhledem k epidemiologické situaci hlasování řídícího výboru per rollam. Navrhovaná usnesení: 1) Navrhované usnesení č. 11/ŘV - 03/2020 - MAP II Aktualizované složení Řídícího výboru ...

3. jednání PS Financování

3. jednání PS Financování

Vzhledem k opatřením nebylo možné se osobně setkat. Nicméně členům byly zaslány dokumenty ke schválení a připomínky byly řešeny jinými komunikačními kanály.

Všechny plánované akce jsou  z důvodu nařízení vlády do odvolání zrušeny.

Všechny plánované akce jsou z důvodu nařízení vlády do odvolání zrušeny.

Vzhledem k tomu, že usnesení vlády nařizuje omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru a doporučuje  omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele, odkládáme konání ...

Výjezdní zasedání ve školícím středisku LIONS Nesuchyně

Výjezdní zasedání ve školícím středisku LIONS Nesuchyně

5.-6.března 2020 proběhlo výjezdní zasedání ve školícím středisku LIONS v Nesuchyni, kterého se primárně účastnili ředitelé ZŠ a MŠ z ORP Louny a další členové realizačního týmu. V rámci zasedání proběhly tyto semináře: ...

Cvičná třída pro předškoláky - ŠKOLIČKA

Cvičná třída pro předškoláky - ŠKOLIČKA

Náplň akce: Tato aktivita vzešla z definovaných potřeb škol a byla projednávána i v PS. Podporuje především oblast rovných příležitostí a je zaměřena na usnadňování přechodu dětí z MŠ na 1. stupeň ZŠ ...

2.13 Podpora znalostních kapacit - Workshop pro ředitele a PP - Metodika rovných příležitostí

2.13 Podpora znalostních kapacit - Workshop pro ředitele a PP - Metodika rovných příležitostí

Hlavním tématem vzdělávací aktivity bylo:  Vytváření podmínek pro aktivní spolupráci učitelů Obsah: Spolupráce mezi různými stupni škol (MŠ – ZŠ) Mezigenerační spolupráce – mentoring Spolupráce mezi učiteli ...

Dne 5.3. 2020 proběhl workshop pro rodiče na téma - VÝZNAM ŘEČI A MLUVENÉHO SLOVA v MŠ Libčeves

Dne 5.3. 2020 proběhl workshop pro rodiče na téma - VÝZNAM ŘEČI A MLUVENÉHO SLOVA v MŠ Libčeves

V úvodu došlo k představení tématu, zdůraznění významu mezilidské komunikace pro navazování sociálních vztahů ve vrstevnické skupině, s učiteli ve škole a rodinnými příslušníky doma.  Odborník rozvedl ...

3. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

3. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

Ve dnech 3.3. , 5.3.  a 18.3. 2020 se konala 3 setkání pracovních skupin. Hlavními tématy byly především zpracované výstupy, které budou předávání řídícímu výboru ke schválení. Akční plán 01/2020 -6/2021, SWOT ...

Komunikační proces

Komunikační proces

Dovolujeme si Vás jako všechny relevantní aktéry ve vzdělávání na území ORP Louny II požádat o připomínkování či schválení  pracovních verzí výstupů projektu: Akční plán na období 01/2020 - 06/2021 Plán evaluace ...

Dne 20.2. 2020 Proběhla v prostorách Mateřské školy Dobroměřice akce na podporu matematické pregramotnosti – Aby učení bavilo

Dne 20.2. 2020 Proběhla v prostorách Mateřské školy Dobroměřice akce na podporu matematické pregramotnosti – Aby učení bavilo

Seminář byl zaměřený na seznámení se se základními pojmy a získání inspirace pro využití v přímé praxi. Práce s barvami, geometrickými tvary, prostorová  představivost a orientace, vnímání času apod.) ...

Dne 14.2. 2020 Proběhlo na Městském úřadě Louny - Společné setkání ředitelů MŠ se zástupci Města Louny

Dne 14.2. 2020 Proběhlo na Městském úřadě Louny - Společné setkání ředitelů MŠ se zástupci Města Louny

Téma setkání: reformy financování regionálního školství, přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, seznamy dětí v MŠ pro školní rok 2020/2021 s inkluzivním vzděláváním, dětí ze sociálně slabých ...

Od 13.1. 2020 zahajujeme akci Pohádkový maraton

Od 13.1. 2020 zahajujeme akci Pohádkový maraton

Cílem pohádkového maratonu je prohloubit spolupráci základní a mateřských škol, rozvíjet čtenářskou gramotnost, digitální gramotnost, kreativitu a částečně matematickou gramotnost. Žáci ZŠ budou psát příběh na pokračování ...

Dne 19.12. proběhla akce "Adventní kalendář

Dne 19.12. proběhla akce "Adventní kalendář

Akce se zúčastnili  žáci ZŠ a MŠ Zeměchy, ZŠ Postoloprty, ZŠ Černčice, ZŠ Přemyslovců Louny, ZUŠ Postoloprty Setkání proběhlo v sálku Infocentra kina v Postoloprtech. Program se zaměřil na vánoční tradice a říkadla, ...

2.SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

2.SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

Ve dnech 2.12.,3.12.,4.12.,9.12. 2019  byla realizována 2. setkání pracovních skupin. Hlavními tématy k řešení bylo - dotační šetření, SWOT analýzy, Akční plán 1/2020 -6/2021, Akce implementace. Podrobný zápis naleznete ...

Dne 20.11. 2019 - Úspěšně realizovaný workshop – předávání a sdílení zkušeností mezi řediteli a pedagogy

Dne 20.11. 2019 - Úspěšně realizovaný workshop – předávání a sdílení zkušeností mezi řediteli a pedagogy

V tématu Inkluze v českém právu, Integrace zdravotně postižených dětí, dětí bez postižení, dětí zvláště nadaných, dětí cizinců, dětí různých etnik a dětí pocházejících ze sociálně znevýhodněného ...

Dne  22.11.2019  Bylo realizováno setkání a seminář pro pedagogy v MŠ Dobroměřice na podporu Socio -emočních dovedností a předčtenářské a čtenářské gramotnosti za využití maňásků

Dne 22.11.2019 Bylo realizováno setkání a seminář pro pedagogy v MŠ Dobroměřice na podporu Socio -emočních dovedností a předčtenářské a čtenářské gramotnosti za využití maňásků

Obsah odborného semináře: Přivítání, úvod do problematiky předškolních dětí a žáků 1. tříd (sociální problémy, problémy v komunikaci, při respektu autorit i s udržením pozornosti) Možnosti využití maňásků: ...

Dne 16.10 2019 – proběhl vzdělávací seminář „Učíme diabetické dítě na MŠ“

Dne 16.10 2019 – proběhl vzdělávací seminář „Učíme diabetické dítě na MŠ“

Pedagogové získali informace o diabetu, zdravotních pomůckách, hypoglykémii, hyperglykémii.

Dne 10.10. 2019 Sdílení zkušeností za účasti odborníka – Dotační příležitosti pro školy

Dne 10.10. 2019 Sdílení zkušeností za účasti odborníka – Dotační příležitosti pro školy

Prostřednictvím této vzdělávací akce si vedoucí pedagogičtí pracovníci rozšiřují své vědomosti z oblasti dotačních příležitostí pro školy, současně sdílí své zkušenosti s ostatními zástupci škol v dotační ...

Dne 25.9. 2019 – Společné setkání ředitelů – sdílení zkušeností – Odborník EDHANCE s.r.o. 4.0 průmyslová revoluce a výuka pro 21. století

Dne 25.9. 2019 – Společné setkání ředitelů – sdílení zkušeností – Odborník EDHANCE s.r.o. 4.0 průmyslová revoluce a výuka pro 21. století

Tato akce přispěla k získání nových inovativních poznatků v oblasti digitálních kompetencí. Každý z ředitelů mohl zhodnotit jaké prostředky jsou na každé škole využívány. Došlo ke sdílení zkušeností ...

1. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

1. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

Ve dnech 17.9., 23.9., 24.9.,26.9. 2019 byla realizována 1. setkání pracovních skupin (Financování, Matematická gramotnost, Čtenářská gramotnost, Rovné příležitosti). Hlavními body jednání bylo:  Představení činnosti ...

Dne 20.9. 2019 – Chráníme a poznáváme přírodu – soutěž dětí ZŠ

Dne 20.9. 2019 – Chráníme a poznáváme přírodu – soutěž dětí ZŠ

Soutěž byla zaměřena na ekologii, ochranu životního prostředí a přírodu jako celek. Děti se během soutěže seznámily s problematikou ochrany přírody. V areálu školy pro ně byly připraveny stanoviště. Environmentální ...

Dne 20.9. 2019 – Setkání ředitelů a zřizovatelů – sdílení zkušeností téma: Třídění odpadů na školách

Dne 20.9. 2019 – Setkání ředitelů a zřizovatelů – sdílení zkušeností téma: Třídění odpadů na školách

Zástupci škol i zřizovatelů diskutovali nad tématy z oblasti třídění odpadů na školách, za účelem sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe. Současně byla přínosem i zástupkyně německé školy, kde jsme mohli ...

1. JEDNÁNÍ ŘV

1. JEDNÁNÍ ŘV

Dne 20.9.2019 proběhl na MěÚ v Lounech ustavující Řídící výbor k projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Louny II. Na tomto jednání byl deailněji představen projekt MAP II, který navazuje na projek MAP I a dále ...

Tvořivé dílničky – vyrábění a tvoření

Tvořivé dílničky – vyrábění a tvoření

Dnes 18.9.2019 proběhla akce Tvořivé dílničky. Žáci ze Základní školy Přemyslovců za pomoci odborného pracovníka přichystali pro žáky MŠ několik stanovišť pro plnění úkolů, s jejichž plněním jim pomáhali. Akce ...

WORKSHOP PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

WORKSHOP PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Dne 17.9.2019 proběhl na MěÚ v Lounech WORKSHOP PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Hlavní manažer projektu MAP ORP Louny II, Ing. Alena Pospíšilová, přivítala účastníky a poděkovala za účast. Proběhlo představení projektu MAP II ...

Pozvánka na WORKSHOP PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Pozvánka na WORKSHOP PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Pozvánka na WORKSHOP PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI, který se koná v malé zasedací místnosti Městského úřadu Louny, Mírové náměstí 35, v úterý 17. září od 14.00 hod.

Proběhla 2 školení pro peadgogy - MUZIKOTERAPIE

Proběhla 2 školení pro peadgogy - MUZIKOTERAPIE

Ve dnech 26.8. a 28.8.  proběhla dvě školení v rámci realizace projektu MAP II ORP Louny pro pedagogické pracovníky na téma HRAJEME SI S ORFEEM a HUDBOU K SRDCI. 26.8.2019 - HRAJEME SI S ORFEEMHlavní tématem semináře byla ...

AKCE – HRAJEME SI S ORFEEM

AKCE – HRAJEME SI S ORFEEM

Mgr. Veronika Studená ve spolupráci s MŠ speciální Louny pod záštitou MAPII ORP Louny Vás srdečně zve na SEMINŘ – HUDBOU K SRDCI dne 28. srpna 2019, od 10,00 – 13,00 hodin, v MŠ speciální Louny Hlavním tématem ...

AKCE – HUDBOU K SRDCI

AKCE – HUDBOU K SRDCI

Mgr. Veronika Studená ve spolupráci s MŠ speciální Louny pod záštitou MAP II ORP Louny Vás srdečně zve na SEMINŘ – HUDBOU K SRDCI Program: Teoretická část muzikoterapie – vysvětlení pojmu muzikoterapie jako léčebná ...

Zahájení projektu

Zahájení projektu

Dne 1.7.2019 byla zahájena realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Louny II ...

Aktuality

 

Registrační číslo projektu:
CZ.02.02.04/00/23_017/0008326

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Číslo programu 02: Operační program Jan Amos Komenský

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice

 

© 2024 Insion.cz