MAP III Louny    


« zpět

I přes pandemii COVID-19 se spolupráce škol na Lounsku nezastavila.

I přes pandemii COVID-19 se spolupráce škol na Lounsku nezastavila.

16.12.2020 -


Vzhledem ke stávající situaci všichni členové RT vyměnili jednací místnosti za on-line komunikaci, prostřednictvím níž sdílejí své zkušenosti z distanční výuky, přístupu ke splnění podmínek nastavených MZČR při návratu žáků do škol a diskutují současná opatření na jednotlivé instituce.
Projekt se nám pomalu blíží k ukončení první fáze, v rámci které máme povinnost v březnu odevzdat 1. aktualizovanou verzi dokumentu MAP.
V prosinci on - line formou byla úspěšně realizována setkání všech 4 pracovních skupin, při nichž byla schválena všemi členy navrhovaná opatření v dokumentu MAP.
Nadále budou probíhat úpravy na finální aktualizované verzi dokumentu MAP pro předložení souboru dokumentů ke schválení řídícímu výboru projektu MAP ORP Louny II a bude realizován komunikační proces.
V rámci aktivity Implementace jsme byli bohužel nuceni realizace naplánovaných aktivit vzhledem k vládním nařízením pozastavit, nicméně v říjnu se nám podařilo úspěšně zrealizovat ON-LINE seminář pana doktora Andreje Drbohlava zaměřený na poruchy chování, se kterým byli všichni účastníci velmi spokojeni. V běhu máme stále aktivitu na podporu čtenářské gramotnosti Pohádkový maraton a souběžně pracujeme na úpravách webové stránky www.skolylounsko.cz, která bude poskytovat informace o MŠ a ZŠ v ORP Louny široké veřejnosti.
Věříme, že jakmile bude situace přát, rozjedeme další zajímavé akce na plné obrátky.
Pro bližší informace sledujte naše webové stránky www.maplouny.cz a facebookový profil https://www.facebook.com/maplouny/.
Za celý tým projektu MAP ORP Louny II přejeme všem krásné prožití vánočních svátků a šťastný celý rok 2021.


 

Aktuality I přes pandemii COVID-19 se spolupráce škol na Lounsku nezastavila.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023058

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2023 Insion.cz