MAP IV Louny    


« zpět

Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedenou k rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka i se zaměřením na žáky se sociálním a jiným znevýhodněním - Příprava předškoláka v rodině

Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedenou k rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka i se zaměřením na žáky se sociálním a jiným znevýhodněním - Příprava předškoláka v rodině

20.02.2024 -


Dnes 20.2. 2024 proběhl workshop pro rodiče v MŠ Veltěže za podpory projektu MAP s tématem: Podpora rodičovských kompetencí, které povedenou k rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka i se zaměřením na žáky se sociálním a jiným znevýhodněním - Příprava předškoláka v rodině

Náplň workshopu:

V úvodu došlo k představení tématu, se zaměřením na roli rodičů v přípravě dítěte k úspěšnému nástupu do ZŠ.

Odborník popsal zákonné povinnosti rodiče v přípravě na školu, rozvinul téma zápisu – volby vhodné školy, Dne otevřených dveří a významu dne zápisu. Zákonné termíny a náležitosti. Dále se věnoval již otázce školní zralosti a rozvinul jednotlivé oblasti (rozumová, sociální, fyzická) a jejich rozvoj přímo v rodině s návazností na domácí úkoly v ZŠ.

 

Odezva rodičů byla velmi pozitivní, o čemž svědčilo mnoho dotazů hlavně na téma:

- Jak trénovat pozornost dítěte?

- Je nutné vedení logopeda?

- Jak probíhají testy školní zralosti?

- Kdy je vhodná přípravná třída?

Závěrem došlo ke shrnutí závažných problémů, kterým je třeba věnovat pozornost při přechodu na základní školu (grafomotorika, řeč a komunikace, sociální zralost dítěte)


 

Aktuality Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedenou k rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka i se zaměřením na žáky se sociálním a jiným znevýhodněním - Příprava předškoláka v rodině

 

Registrační číslo projektu:
CZ.02.02.04/00/23_017/0008326

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Číslo programu 02: Operační program Jan Amos Komenský

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice

 

© 2024 Insion.cz