MAP IV Louny    


« zpět

Informativní setkání aktérů ve vzdělávání na území ORP Louny

Informativní setkání aktérů ve vzdělávání na území ORP Louny

25.10.2023 -


 

Dnes 25.10. 2023 se ve Vrchlickém divadle Louny uskutečnilo Informativní setkání ke kvalitě vzdělávání

Program setkání

 

  1. 8:30 – 9:00         Prezence, občerstvení

 

  1. 9:00 – 9:15         Aktuální informace k MAP          

(Ing. Alena Pospíšilová)

 

  1. 9:15 – 10:00       Představení společnosti SOFA a její vzdělávací akce AKADEMIE SOFA, která se

soustředí  na podporu témat ohrožených dětí, dětského duševního zdraví a

psychické odolnosti a přináší nástroje k podpoře wellbeingu a podpory

pozitivního přístupu ke vzdělávání

(Mgr. Jana Jungmannová)

 

  1. 10:00 – 10:20    Podpora rovných příležitostí na Lounsku (NPO)

(Mgr. Miloš Hrubý)

 

Přestávka

 

  1. 10:35 – 11:10    Představení společnosti INFRA, s.r.o. – možnosti spolupráce

(Jan Krätzer, Eva Jánská)

 

  1. 11:10 – 12:00    ABAKU – počítejte s námi

(Vladimír Tesař)

 


 

Aktuality Informativní setkání aktérů ve vzdělávání na území ORP Louny

 

Registrační číslo projektu:
CZ.02.02.04/00/23_017/0008326

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Číslo programu 02: Operační program Jan Amos Komenský

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice

 

© 2024 Insion.cz