MAP III Louny    


« zpět

Dne 25.9. 2019 – Společné setkání ředitelů – sdílení zkušeností – Odborník EDHANCE s.r.o. 4.0 průmyslová revoluce a výuka pro 21. století

Dne 25.9. 2019 – Společné setkání ředitelů – sdílení zkušeností – Odborník EDHANCE s.r.o. 4.0 průmyslová revoluce a výuka pro 21. století

01.10.2019 -


Tato akce přispěla k získání nových inovativních poznatků v oblasti digitálních kompetencí. Každý z ředitelů mohl zhodnotit jaké prostředky jsou na každé škole využívány. Došlo ke sdílení zkušeností a především k získání možností jak podpořit oblast digitálních kompetencí průřezově ve výukových tematických hodinách.


 

Aktuality Dne 25.9. 2019 – Společné setkání ředitelů – sdílení zkušeností – Odborník EDHANCE s.r.o. 4.0 průmyslová revoluce a výuka pro 21. století

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023058

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2023 Insion.cz