MAP II Louny    


« zpět

1. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

1. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

26.09.2019 -


Ve dnech 17.9., 23.9., 24.9.,26.9. 2019 byla realizována 1. setkání pracovních skupin (Financování, Matematická gramotnost, Čtenářská gramotnost, Rovné příležitosti). Hlavními body jednání bylo: 

Představení činnosti PS

Představení činnosti 1. MO - co se událo

Představení činností 2:MO - sběr informací od škol, dotazníkové šetření, aktivity implementace


 

Aktuality 1. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011073

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2022 Insion.cz