MAP III Louny    


« zpět

6. JEDNÁNÍ ŘV - Hlasování řídícího výboru formou per rollam 31.3. 2022 - 3.4. 2022

6. JEDNÁNÍ ŘV - Hlasování řídícího výboru formou per rollam 31.3. 2022 - 3.4. 2022

31.03.2022 -


Ve dnech 31.3.. 2022 (9:00) - 3.4.2022 (9:00) probíhá hlasování ŘV metodou per rollam. Členové ŘV schvalují níže uvedené dokumenty:

1)Aktualizované složení Řídícího výboru – schválení nových členů

2) 2. Aktualizace – Analytické části dokumentu MAP

3) 2. Aktualizace strategické části MAP - Vize

4)  2. Aktualizace strategické části MAP - Priority

5) Strategický investiční rámec MAP ORP Louny verze 09 ke dni 31.3. 2022 včetně tabulek s investičními záměry

Schválené dokumenty naleznete ve složce výstupy řídícího výboru.


 

Aktuality 6. JEDNÁNÍ ŘV - Hlasování řídícího výboru formou per rollam 31.3. 2022 - 3.4. 2022

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023058

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2023 Insion.cz