MAP IV Louny    


« zpět

1. Řídící výbor MAP

1. Řídící výbor MAP

13.02.2023 -


Výzva k hlasování ŘV MAP ORP Louny III elektronickou formou PER-ROLLAM

Zahájeno 1. hlasování ŘV MAP ORP Louny III a to elektronickou formou "per rollam", v souladu s platným jednacím řádem ŘV MAP ORP Louny III.

1) Navrhované usnesení č. 1 ŘV – 2/2023 – MAP III

Složení ŘV MAP III

2) Navrhované usnesení č. 2 ŘV – 2/2023 – MAP III

Návrh a schválení předsedy ŘV MAP III

3) Navrhované usnesení č. 3 ŘV – 2/2023 – MAP III

Statut a Jednací řád ŘV MAP III

4) Navrhované usnesení č. 4 ŘV – 2/2023 – MAP III

Organizační struktura MAP III

5) Navrhované usnesení č. 5 ŘV – 2/2023 – MAP III

Identifikace dotčené veřejnosti MAP III

6) Navrhované usnesení č. 6 ŘV – 2/2023 – MAP III

Komunikační plán MAP III

7) Navrhované usnesení č. 7 ŘV – 2/2023 – MAP III

Pracovní skupiny - MG, ČG, Rovné příležitosti, Financování - složení

 

Výše uvedené podklady a dokumenty byly umístěny dne 6.2.2023 na stránky viz odkaz Řídící výbor | MAP III Louny (maplouny.cz)  k připomínkám.

Hlasování probíhá v termínu od 13.2. 2023 9:00 – 16.2. 2023 9:00 hod.

 


 

Aktuality 1. Řídící výbor MAP

 

Registrační číslo projektu:
CZ.02.02.04/00/23_017/0008326

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Číslo programu 02: Operační program Jan Amos Komenský

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice

 

© 2024 Insion.cz