MAP III Louny    


« zpět

12.9. 2022 Seminář - Vedení třídních schůzek

12.9. 2022 Seminář - Vedení třídních schůzek

12.09.2022 -


Dne 12.9. 2022 se konala vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky na téma: Vedení třídních schůzek. Seminář vedli kvalifikovaný lektoři Mgr. Karel Opravil a Marek Tvrdoň.Seminář se konal v prostorách Vrchlického divadla Louny a náplní  a cílem semináře bylo efektivně připravit účastníky na třídní schůzky, naučit je, jak prostřednictvím třídních schůzek získat v rodičích spolupracující partnery, emočně zvládat vypjaté situace a nastavovat pravidla, aby těmto situacím dokázali předejít. Prostřednictvím tohoto semináře si účastníci rozšířili své odborné znalosti, které přispějí k rozvoji školní kultury, bezpečnému a otevřenému klima školy a především v rozvoji komunikace s rodiči.


 

Aktuality 12.9. 2022 Seminář - Vedení třídních schůzek

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023058

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2023 Insion.cz