MAP III Louny    


« zpět

Dne 20.9. 2019 – Setkání ředitelů a zřizovatelů – sdílení zkušeností téma: Třídění odpadů na školách

Dne 20.9. 2019 – Setkání ředitelů a zřizovatelů – sdílení zkušeností téma: Třídění odpadů na školách

23.09.2019 -


Zástupci škol i zřizovatelů diskutovali nad tématy z oblasti třídění odpadů na školách, za účelem sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe. Současně byla přínosem i zástupkyně německé školy, kde jsme mohli získat nové informace a porovnat různá zaměření.


 

Aktuality Dne 20.9. 2019 – Setkání ředitelů a zřizovatelů – sdílení zkušeností téma: Třídění odpadů na školách

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023058

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2023 Insion.cz