MAP II Louny    


« zpět

Výuková pomůcka tangram, Etika přijímacího řízení

Výuková pomůcka tangram, Etika přijímacího řízení

23.09.2021 -


Třetí přednáška v rámci výjezdního zasedání ředitelů a zástupců škol ORP Louny byla pod vedením pana ředitele Mgr. Jana Krtičky, který sdílel dobrou praxi se sdílenou pomůckou Tangram, pořízenou v rámci projektu. Následně bylo diskutováno téma Etiky přijímacího řízení. Celá akce přispěla nejenom k rozvoji matematické pre/gramotnosti, ale současně měla dopad i na rozvoj komunikace mezi aktéry vzdělávání v oblasti inkluze. Ředitelé si navzájem sdíleli své zkušenosti.


 

Aktuality Výuková pomůcka tangram, Etika přijímacího řízení

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011073

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2022 Insion.cz