MAP III Louny    


« zpět

Komunikační proces - podklady ke schválení PS - k připomínkám

Komunikační proces - podklady ke schválení PS - k připomínkám

22.11.2022 -


Dovolujeme si Vás jako všechny relevantní aktéry ve vzdělávání na území ORP Louny II požádat o připomínkování dokumentů:

1.-Evaluace-Pracovnich-skupin.docx  (148.48 kB) 2.-EVALUACE-PRUBEHU-A-PRINOSU-PROJEKTU-MAP-ORP-LOUNY-II.docx  (487.98 kB) 3-EVALUACE-IMPLEMENTACE-MAP-pro-PS.docx  (12.9 MB) 4.-Evaluace-Akcniho-planu-na-obdobi-7-2021-12-2022.docx  (292.86 kB) 5.-Zaverecna-sebehodnotici-zprava-MAP-II-Louny-finalni-verze.docx  (182.6 kB) 6.-AKCNI-PLAN-NA-OBDOBI-2023.docx  (351.34 kB)

   

Odkaz obsahuje povinné výstupy, které budou schvalovány členy pracovních skupin a poté předloženy řídícímu výboru projektu MAP ORP Louny II ke schválení.

Vaše připomínky zasílejte do 30.11. 2022 na mailovou adresu: pospisilovamapii@seznam.cz.


 

Aktuality Komunikační proces - podklady ke schválení PS - k připomínkám

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023058

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2023 Insion.cz