MAP IV Louny    


« zpět

3. Řídící výbor MAP - schválení nositele projektu MAP 4

3. Řídící výbor MAP - schválení nositele projektu MAP 4

06.06.2023 -


Výzva k hlasování ŘV MAP ORP Louny III elektronickou formou PER-ROLLAM

Zahájeno 3. hlasování ŘV MAP ORP Louny III a to elektronickou formou "per rollam", v souladu s platným jednacím řádem ŘV MAP ORP Louny III.

1) Navrhované usnesení č. 11 ŘV – 6/2023 – MAP III

Zpracování a předložení žádosti a následná realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Louny IV (MAP OP JAK) v rámci výzvy – stávající znění: Akční plánování v území – MAP bude po vzájemné dohodě s potenciálními žadateli v území realizována společností SERVISO, o.p.s., IČ 25457799  se sídlem: Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice.

Hlasování probíhá v  termínu od 6.6. 2023 9:00 – 9.6. 2023 9:00 hod.

 


 

Aktuality 3. Řídící výbor MAP - schválení nositele projektu MAP 4

 

Registrační číslo projektu:
CZ.02.02.04/00/23_017/0008326

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Číslo programu 02: Operační program Jan Amos Komenský

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice

 

© 2024 Insion.cz