MAP III Louny    


« zpět

14. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

14. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

01.12.2022 -


V níže  uvedených dnech byly realizovány 14 a poslední pracovní skupiny v rámci projektu MAP II.

10.11. 2022 Společné setkání pracovní skupiny ČG a MG

30.11. 2022 Pracovní skupina pro financování

1.12. 2022 ON LINE setkání PS pro rovné příležitosti

Všichni členové schválili poslední povinné výstupy vztahující se k evaluacím v daných verzích k předložení ŘV MAP ke schválení.

Evaluace pracovních skupin

Evaluace průběhu a přínosu  projektu

Evaluace Implementace

Evaluace Akčního plánu na období 7/2021 -12/2022

Závěrečná hodnotící zpráva projektu MAP

Akční plán na rok 2023

ps-cg-mg-14.jpg  (159.35 kB) ps-financovani-14.jpg  (197.72 kB) rp.docx  (1.04 MB)

Podrobný zápis naleznete v záložce Pracovní skupiny - Výstupy pracovních skupin.

 


 

Aktuality 14. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023058

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2023 Insion.cz