MAP II Louny    


« zpět

Dne 17.2. 2021 se konal Workshop pro ředitele a pedagogické pracovníky formou ON - LINE na téma „Hlavní oblasti řízení MŠ“

Dne 17.2. 2021 se konal Workshop pro ředitele a pedagogické pracovníky formou ON - LINE na téma „Hlavní oblasti řízení MŠ“

17.02.2021 -


Dne 17.2. 2021 se konal Workshop pro ředitele a pedagogické pracovníky formou ON - LINE na téma „Hlavní oblasti řízení MŠ“ dle povinného zaměření metodiky pro rovné příležitosti pod vedením Mgr. Olgy Krátké. Cílem semináře bylo poskytnout podporu ředitelkám a zodpovědět nejdůležitější otázky v široké oblasti řízení MŠ. Nejednalo se o jednostranný výklad, ale interaktivní diskusi se zapojením všech zúčastněných.

Prostřednictvím této vzdělávací aktivity probíhalo velmi přínosné sdílení zkušeností mezi jednotlivými školami a aktivoval se zájem o spolupráci především mezi sebou navzájem.

 


 

Aktuality Dne 17.2. 2021 se konal Workshop pro ředitele a pedagogické pracovníky formou ON - LINE na téma „Hlavní oblasti řízení MŠ“

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011073

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2022 Insion.cz