MAP IV Louny    


« zpět

1. Setkání PS pro rozvoj MG

1. Setkání PS pro rozvoj MG

07.03.2023 -


Program jednání:

  1. Úvod, přivítání
  2. Informace o ukončeném projektu MAP II ORP Louny
  3. Představení projektu MAP III ORP Louny
  4. Diskuse – Pracovní verze - Revize SWOT analýz v povinných tématech
  5. Problémové oblasti - Náměty na možnosti řešení
  6. Organizace a harmonogram
  7. Evaluační plán projektu
  8. Úkoly
  9. Diskuse, závěr jednání

 

Aktuality 1. Setkání PS pro rozvoj MG

 

Registrační číslo projektu:
CZ.02.02.04/00/23_017/0008326

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Číslo programu 02: Operační program Jan Amos Komenský

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice

 

© 2024 Insion.cz