MAP II Louny    


« zpět

V realizaci - Soutěž pro děti - Fiktivní podnikání

V realizaci - Soutěž pro děti - Fiktivní podnikání

01.10.2021 -


V rámci projektu jsou zahájeny přípravné práce na soutěž pro děti s tématem: Fiktivní podnikání. Do soutěže je zapojeno 5 základních škol, jejichž žáci budou pracovat na vytvoření fiktivní firmy a celá aktivita je zaměřena na podporu podnikatelských kompetencí. Prvním krokem bude on line setkání zástupců škol, kteří aktivitu s žáky povedou. Zde bude nastaven postup a stanovena kritéria. Poté dojde na školách k sestavení týmu žáků a nastavení podnikatelského záměru, na kterém žáci budou pracovat po dobu cca 4 měsíců. V závěru dojde k slavnostnímu představení formou prezentací jednotlivých škol a k hodnocení přítomnými zástupci podnikatelů a zřizovatelů. Zúčastnění i vítězové budou odměněni.


 

Aktuality V realizaci - Soutěž pro děti - Fiktivní podnikání

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011073

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2022 Insion.cz