MAP III Louny    


« zpět

AKCE – HUDBOU K SRDCI

AKCE – HUDBOU K SRDCI

14.08.2019 -


Mgr. Veronika Studená ve spolupráci s MŠ speciální Louny pod záštitou MAP II ORP Louny

Vás srdečně zve na

SEMINŘ – HUDBOU K SRDCI

Program:

Teoretická část

  • muzikoterapie – vysvětlení pojmu
  • muzikoterapie jako léčebná metoda - léčebnou metodou je jak hudbu vytvářet a podílet se na ní, tak i poslouchat, vnímat či jinak kreativně zpracovávat
  • muzikoterapie verbální a neverbální

Praktické ukázky

  • videonahrávky z koncertu MŠ a ZŠ Bitozeves
  • ukázka relaxačních technik

P. Pisasso „Každé dítě je umělec.“


 

Aktuality AKCE – HUDBOU K SRDCI

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023058

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2023 Insion.cz