MAP IV Louny    


« zpět

Schválené dokumenty 8. Řídícím výborem MAP

Schválené dokumenty 8. Řídícím výborem MAP

19.12.2022 -


15.12.2022 v 9:00 bylo ukončeno jednání a hlasování ŘV metodou per rollam.

Na odkazu 8. Řídící výbor - schválené dokumenty | MAP II Louny (maplouny.cz) jsou již umístěny schválené dokumenty 8.ŘV.


 

Aktuality Schválené dokumenty 8. Řídícím výborem MAP

 

Registrační číslo projektu:
CZ.02.02.04/00/23_017/0008326

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Číslo programu 02: Operační program Jan Amos Komenský

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice

 

© 2024 Insion.cz