MAP III Louny    


« zpět

Schválené dokumenty 8. Řídícím výborem MAP

Schválené dokumenty 8. Řídícím výborem MAP

19.12.2022 -


15.12.2022 v 9:00 bylo ukončeno jednání a hlasování ŘV metodou per rollam.

Na odkazu 8. Řídící výbor - schválené dokumenty | MAP II Louny (maplouny.cz) jsou již umístěny schválené dokumenty 8.ŘV.


 

Aktuality Schválené dokumenty 8. Řídícím výborem MAP

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023058

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2023 Insion.cz