MAP II Louny    


« zpět

Proběhla akce: S KAMARÁDY DO POHÁDKY

Proběhla akce: S KAMARÁDY DO POHÁDKY

30.06.2020 -


Rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků 9. tříd ZŠ a čtenářské pregramotnosti dětí v MŠ

(Spolupráce školy ZŠ Lenešice a MŠ Dobroměřice a MŠ Louny, Fügnerova)

Průběh akce (únor , červen)

  1. Žáci 9. tříd Základní školy Lenešice si v rámci přednesu připravili četbu pro předškolní děti, zaměřovali se na práci s hlasem, intonaci, plynulý přednes. Společně s učitelkou vybrali vhodnou literaturu – Křemílek a Vochomůrka – únor 2020.
  2. Žáci 9. tříd ZŠ Lenešice namluvili 3 pohádky z knihy Křemílek a Vochomůrka: „Jak pekli dort“, „Jak šili kalhoty“, „Jak otevírali studánku“ a nahráli v rámci informatiky ve formátu MP3 – 2. 6. 2020.
  3. Vedení Základní školy Lenešice, okres Louny zakoupilo 2 maňásky Křemílka a Vochomůrky pro dramatizaci pohádky.
  4.  Učitelky mateřské školy připravily pro děti aktivity související s pohádkami: 12. 6., 15. 6. 2020

 


 

Aktuality Proběhla akce: S KAMARÁDY DO POHÁDKY

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011073

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2022 Insion.cz