MAP II Louny    


« zpět

Výchova bez tělesných trestů - PhDr.Václav Mertin

Výchova bez tělesných trestů - PhDr.Václav Mertin

23.09.2021 -


V rámci výjezdního zasedání ředitelů a zástupců škol ORP Louny v objektu Nesuchyně byla realizována jako první přednáška na téma: Výchova bez tělesných trestů panem doktorem Václavem Mertinem. Obsahem přednášky byly body, týkající se:

  • Cíle výchovy
  • Proč dítě trestáme
  • Proč nepokládám trest za vhodný výchovný prostředek?
  • Strach není řešení
  • Jak se obejít bez trestů
  • Uvědomění si následků
  • Buďme dětem příkladem
  • Přednáška měla velký úspěch a ředitelé mají dále zájem  o zrealizování přednášky i pro své pedagogy na svých školách.

 

Aktuality Výchova bez tělesných trestů - PhDr.Václav Mertin

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011073

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2022 Insion.cz