MAP III Louny    


« zpět

Tvořivé dílničky – vyrábění a tvoření

Tvořivé dílničky – vyrábění a tvoření

18.09.2019 -


Dnes 18.9.2019 proběhla akce Tvořivé dílničky.

Žáci ze Základní školy Přemyslovců za pomoci odborného pracovníka přichystali pro žáky MŠ několik stanovišť pro plnění úkolů, s jejichž plněním jim pomáhali.

Akce byla zaměřena nejenom na podporu kreativity malých dětí, ale měla za cíl seznámení dětí z MŠ s dětmi ze ZŠ s podporou přechodu mezi stupni vzdělávání. Současně poskytla i zkušenosti zúčastněným pedagogům v metodách, které je možné využít u výuky kreativity dětí MŠ. Akcí byla podpořena i byla podpořena vzájemná spolupráce MŠ a ZŠ.


 

Aktuality Tvořivé dílničky – vyrábění a tvoření

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023058

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2023 Insion.cz