MAP II Louny    


« zpět

Dne 5.3. 2020 proběhl workshop pro rodiče na téma - VÝZNAM ŘEČI A MLUVENÉHO SLOVA v MŠ Libčeves

Dne 5.3. 2020 proběhl workshop pro rodiče na téma - VÝZNAM ŘEČI A MLUVENÉHO SLOVA v MŠ Libčeves

05.03.2020 -


V úvodu došlo k představení tématu, zdůraznění významu mezilidské komunikace pro navazování sociálních vztahů ve vrstevnické skupině, s učiteli ve škole a rodinnými příslušníky doma.  Odborník rozvedl v diskusi pohled na řeč jako takovou, na její stránku formální a obsahovou. Význam popisu věcí a činností běžného života.  Nutnost každodenního čtení s porozuměním. Nutnost správné výslovnosti pro správný nácvik čtení a psaní v základní škole.

Odezva rodičů byla velmi pozitivní, o čemž svědčilo mnoho dotazů hlavně na téma:

  • V kolika letech navštívit logopeda?
  • Zvládne se dítě naučit mluvit od starších dětí?
  • Jak probíhá náprava u logopeda?
  • Kolik času denně věnovat nápravě?

Závěrem došlo ke shrnutí závažných problémů, kterým je třeba věnovat pozornost při rozvoji řeči dítěte.

Workshop byl úspěšný a rodiče projevili zájem o další témata.


 

Aktuality Dne 5.3. 2020 proběhl workshop pro rodiče na téma - VÝZNAM ŘEČI A MLUVENÉHO SLOVA v MŠ Libčeves

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011073

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2022 Insion.cz