MAP II Louny    


« zpět

Dne 18.2. 2021 se konal Workshop pro ředitele a pedagogické pracovníky formou ON - LINE na téma „Formy a metody práce s heterogenním kolektivem dětí a žáků“

Dne 18.2. 2021 se konal Workshop pro ředitele a pedagogické pracovníky formou ON - LINE na téma „Formy a metody práce s heterogenním kolektivem dětí a žáků“

18.02.2021 -


Dne 18.2. 2021 se konal Workshop pro ředitele a pedagogické pracovníky formou ON - LINE na téma „Formy a metody práce s heterogenním kolektivem dětí a žáků“ dle povinného zaměření metodiky pro rovné příležitosti. Přínosný příspěvek měla mezi účastnicemi z řad učitelek mateřských škol také Mgr. Veronika Studená, DiS., která je učitelkou na základní škole. Seznámila účastníky s možnostmi práce s heterogenním kolektivem  i v základních školách, které jsou ze své podstaty věkově homogenní, ale v ostatních oblastech velice heterogenní. Prostřednictvím této vzdělávací aktivity probíhalo velmi přínosné sdílení zkušeností mezi jednotlivými školami a aktivoval se zájem o spolupráci především mezi sebou navzájem.


 

Aktuality Dne 18.2. 2021 se konal Workshop pro ředitele a pedagogické pracovníky formou ON - LINE na téma „Formy a metody práce s heterogenním kolektivem dětí a žáků“

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011073

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2022 Insion.cz