MAP III Louny    


« zpět

Dne 20.9. 2019 – Chráníme a poznáváme přírodu – soutěž dětí ZŠ

Dne 20.9. 2019 – Chráníme a poznáváme přírodu – soutěž dětí ZŠ

23.09.2019 -


Soutěž byla zaměřena na ekologii, ochranu životního prostředí a přírodu jako celek.

Děti se během soutěže seznámily s problematikou ochrany přírody. V areálu školy pro ně byly připraveny stanoviště.

Environmentální akce byla zaměřena na podporu přírodních věd, měla podnítit zájem žáků o životní prostředí a ochranu přírody, žáci prostřednictvím soutěže byly podpořeni v přírodovědné gramotnosti.


 

Aktuality Dne 20.9. 2019 – Chráníme a poznáváme přírodu – soutěž dětí ZŠ

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023058

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2023 Insion.cz