MAP II Louny    


« zpět

Sdílení zkušností za účasti odborníka - Dotační příležitosti - Strategický investiční rámec

Sdílení zkušností za účasti odborníka  - Dotační příležitosti - Strategický investiční rámec

23.09.2021 -


Druhá přednáška v rámci výjezdního zasedání ředitelů a zástupců škol ORP Louny byla na téma Dotační příležitosti s ohledem na Strategický investiční rámec.

Obsahem přednášky byly body zaměřené na:

  • Nové programovací období
  • Program IROP
  • Aktuální situace v IROP
  • Podmínky dle dostupných informací pro záměry do IROP
  • Připravenost záměrů
  • Aktualizace strategický investiční rámec
  • Konzultace záměrů
  • Celá akce byla hodnocena velmi pozitivně.

 

Aktuality Sdílení zkušností za účasti odborníka - Dotační příležitosti - Strategický investiční rámec

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011073

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2022 Insion.cz