MAP II Louny    


« zpět

4. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

4. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

22.06.2020 -


Ve dnech 5.6.,9.6.,10.6.,22.6. se konala 4. setkání pracovních skupin, některá formou ON LINE. Hlavními tématy bylo: Agregované popisy potřeb škol, schválení VIZE, PRIORIT, analýza šablon, dotační možnosti, akce implementace.


 

Aktuality 4. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011073

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2022 Insion.cz