MAP IV Louny    


« zpět

Psychohygiena

Psychohygiena

24.09.2021 -


Tato přednáška byla realizována v rámci výjezdního zasedání ředitelů a zástupců škol ORP Louny pod vedením Jiřího Pokorného na téma Psychohygiena. Zúčastnění získali informace v oblastech:

 • Psychohygiena
 • spouštěče a příčiny stresu,
 • distresové a eustresové prožívání,
 • emoční propadová křivka,
 • 5 technik psychohygieny,
 • obrany proti manipulaci,
 • cvičení na vnímání rovnováhy,
 • mentalista hojnosti v praxi

Dále následovaly praktická cvičení např.                                                                                                  

 • Ověřování své současné vnitřní rovnováhy a hledání svého psychického středu.
 • Míru životní spokojenosti pomocí cvičení KOLO života
 • Ovlivňování svého myšlení a prožívání směrem k mentalitě hojnosti

Vzdělávací cíl:

Celá akce přispěla k rozvoji znalostí a dovedností v otázce, jak si chránit a upevňovat duševní zdraví a jak zvyšovat odolnost člověka vůči nejrůznějším škodlivým vlivům. Účastníci získali informace, jaký význam má psychohygiena v jejich vlastní práci, vyzkoušeli si psychohygienické techniky, získali možnosti jejich využití ve své práci v osobním životě ale i o indikacích pro práci s žáky.


 

Aktuality Psychohygiena

 

Registrační číslo projektu:
CZ.02.02.04/00/23_017/0008326

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Číslo programu 02: Operační program Jan Amos Komenský

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice

 

© 2024 Insion.cz