MAP III Louny    


« zpět

Seminář: Agresivita a zvládání konfliktních situací

Seminář: Agresivita a zvládání konfliktních situací

24.09.2020 -


Dne 24.9. 2020 byl na MŠ Dobroměřice realizován úspěšný seminář na téma Agresivita a zvládání konfliktních situací u dětí.

Této akce se zúčastnilo 11 zástupců níže uvedený subjektů:

MŠ Louny, Šafaříkova 2539, 440 01

MŠ Louny, Fügnerova 1371, 440 01

ZŠ a MŠ Černčice

MŠ Dobroměřice

MŠ Slavětín

Lektor: Mgr. Eva Hrubá – vedoucí Centra kolegiální podpory pro královéhradecký kraj k metodice Dobrý začátek, zástupkyně ředitelky pro odloučené pracoviště MŠ Albertova v Hradci Králové.

Náplň akce:

V první části setkání došlo k představení metodiky Dobrý začátek, ukázka metodických  materiálů a pomůcek, které se používají v CKP pro královéhradecký kraj.

Poté došlo k seznámení části metodiky, která se zaobírá tématy agresivity, konflikty mezi dětmi a všemu co předchází úspěšnému řešení konfliktů v pozitivní atmosféře ve třídě.

  • Soužití ve třídě, budování důvěry, vztahů a komunikace (pravidla pozitivní komunikace, popisný jazyk, jakého žádoucího chování chceme docílit
  • Pozitivní pozornost, uznání, a chválení dítěte, podpora vhodného a kooperativního chování (co to je přátelské chování, kamarádství)
  • Strategie práce s nevhodným chováním dětí (strategie přehlížení a věnování pozornosti žádoucímu chování)
  • Práce s emocemi, sebeovládání (rozeznávání emocí u druhých i u sebe, žádoucí projevování emocí, zvládání nepříjemných pocitů – Dokážu se uklidnit
  • Řešení problémů a konfliktů ve třídě (zvládání afektů, mediace sporu, popisný jazyk, návodné otázky – komentátor). Zvládání vzteku a agresivity (následky nevhodného chování, důsledky, time out)
  • Navazování a udržování dobrých vztahů mezi dětmi a učiteli a rodiči (pozitivní komunikaci 4:1

Vzdělávací cíl:

Prostřednictvím této akce došlo k podpoře kvalifikovanosti PP, neboť jen dostatečně kvalifikovaný a motivovaný pedagog může zajistit komplexní rozvoj osobnosti dítěte v předškolním věku. Cíl se zaměřuje na zajištění podmínek – kvalifikovaného pedagoga - reflektujících potřeby dětí a na zajištění adekvátní míry rozvoje a podpory jejich výchovy.

Celé setkání bylo velmi příjemné a přínosné. Získané zkušenosti z jednotlivých škol a především získané náměty ze školení budou moci PP uplatňovat v praxi  za účelem získání dobrých výsledků v práci s dětmi a jistě dojde i k celkovému ulehčení a zjednodušení práce učitele. Celá akce byla hodnocena velmi pozitivně.


 

Aktuality Seminář: Agresivita a zvládání konfliktních situací

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023058

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2023 Insion.cz