MAP III Louny    


« zpět

7. JEDNÁNÍ ŘV - Hlasování ŘV formou per rollam 3.10. 2022 - 6.10. 2022

7. JEDNÁNÍ ŘV - Hlasování ŘV formou per rollam 3.10. 2022 - 6.10. 2022

03.10.2022 -


Ve dnech 3.10. 2022 (9:00) - 6.10.2022 (9:00) probíhá hlasování ŘV metodou per rollam. Členové ŘV schvalují níže uvedené dokumenty:

Aktualizace složení řídícího výboru - schválení nového člena

2. Aktualizace strategické části MAP - Cíle

2. Aktualizace strategické části MAP  - Opatření

2. Aktualizace Strategické části MAP 

Strategický investiční rámec MAP ORP Louny verze 10 ke dni 30.9.2022 včetně tabulek s investičními záměry

3. Průběžná sebehodnotící zpráva projektu MAP

 

 

 

 

 


 

Aktuality 7. JEDNÁNÍ ŘV - Hlasování ŘV formou per rollam 3.10. 2022 - 6.10. 2022

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023058

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2023 Insion.cz