MAP IV Louny    


« zpět

Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedenou k rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka i se zaměřením na žáky se sociálním a jiným znevýhodněním - Příprava předškoláka v rodině

Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedenou k rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka i se zaměřením na žáky se sociálním a jiným znevýhodněním - Příprava předškoláka v rodině

29.02.2024 -


Dnes 29.2. 2024 proběhl workshop pro rodiče v MŠ Dobroměřice za podpory projektu MAP s tématem: Podpora rodičovských kompetencí, které povedenou k rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka i se zaměřením na žáky se sociálním a jiným znevýhodněním - Příprava předškoláka v rodině.

Náplň workshopu:

V úvodu došlo k představení tématu, se zaměřením na roli rodičů v přípravě dítěte k úspěšnému nástupu do ZŠ. Odborník rozvedl diskusi se zaměřením na znaky rozumové a sociální zralosti. Sociální nezralost je v současné době hlavním problémem úspěšného zaškolení dětí, a proto je v rodině třeba rozvíjet hlavně pozornost a soustředění dítěte a také jeho samostatnost a odpovědnost. Odezva rodičů byla velmi pozitivní, o čemž svědčilo mnoho dotazů hlavně na téma: - Jak trénovat pozornost dítěte? - Jak vybrat vhodnou školu, když nemáme žádnou spádovou – raději město nebo vesnice testy školní zralosti? - Kdy jsou Dny otevřených dveří na ZŠ Louny a kdy zápisy? - Jak vypadá zápis do ZŠ, co potřebuje rodič s sebou? Závěrem došlo ke shrnutí závažných problémů, kterým je třeba věnovat pozornost při přechodu na základní školu (grafomotorika, řeč a komunikace, sociální zralost dítěte


 

Aktuality Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedenou k rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka i se zaměřením na žáky se sociálním a jiným znevýhodněním - Příprava předškoláka v rodině

 

Registrační číslo projektu:
CZ.02.02.04/00/23_017/0008326

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Číslo programu 02: Operační program Jan Amos Komenský

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice

 

© 2024 Insion.cz