MAP II Louny    


« zpět

8. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

8. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

24.06.2021 -


Ve dnech 9.6.,23.6.,24.6. se konala 8. jednání pracovních skupin - i formou ON LINE. Hlavními tématy: Současný stav projektu, Povinné dokumenty v přípravě, SIR, MAP III, Evaluace, Implementace.


 

Aktuality 8. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011073

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2022 Insion.cz