MAP II Louny    


« zpět

Komunikační proces

Komunikační proces

16.09.2021 -


Dovolujeme si Vás jako všechny relevantní aktéry ve vzdělávání na území ORP Louny II požádat o připomínkování či schválení dokumentů uvedených na odkazu  https://maplouny.cz/vystupy-ridiciho-vyboru, které budou předkládány řídícímu výboru ke schválení. Jedná se o agregované popisy potřeb škol, 2. průběžnou sebehodnotící zprávu, Akční plán 7/2021 -12/2022, Strategický investiční rámec včetně příloh, evaluace pracovních skupin

Připomínky je možné zasílat na e-maIl: pospisilovamapii@seznam.cz do 27.9. 2021

V rámci realizace projektu MAP ORP Louny II je povinné realizovat konzultační proces dle komunikačního plánu v projektu MAP ORP Louny II.

Dokumenty jsou projednávány zároveň všemi členy pracovních skupin

  •  

 

Aktuality Komunikační proces

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011073

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2022 Insion.cz