MAP IV Louny    


« zpět

3. Jednání řídícího výboru - PER ROLLAM

3. Jednání řídícího výboru - PER ROLLAM

29.09.2020 -


Ve dnech 29.9. 2020  od 9:00 - 2.10. 2020 9:00 probíhalo s ohledem na epidemiologickou situace hlasování řídícího výboru MAP ORP LOUNY II elektronickou formou "per rollam". Předmětem hlasování: 1)Schválení nového člena PS pro rovné příležitosti,2) 1. aktualizace analytické části dokumentu MAP, 3)1. průběžná sebehodnotící zpráva projektu MAP II 4) Agregované popisy potřeb škol 5) Analýza rovných příležitostí, 6) Aktualizace - Strategická část VIZE, 7) Aktualizace - Strategická část PRIORITY, 8) Aktualizace - Strategická část CÍLE, 9) Strategický investiční rámec MAP ORP Louny verze 06 ke dni 29.9. 2020


 

Aktuality 3. Jednání řídícího výboru - PER ROLLAM

 

Registrační číslo projektu:
CZ.02.02.04/00/23_017/0008326

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Číslo programu 02: Operační program Jan Amos Komenský

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice

 

© 2024 Insion.cz