MAP III Louny    


« zpět

11. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

11. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

29.03.2022 -


V níže  uvedených dnech byly realizovány 11 pracovní skupiny v rámci projektu MAP II.

16.3. 2022 Pracovní skupina ČG

23.3. .2022 Pracovní skupina MG

15.3. 2022 Pracovní skupina pro financování

21.3. 2022 Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Hlavními tématy pracovních skupin byly níže uvedené body:

1. Úvod, přivítání, diskuse ke stávající situaci

2. Předání informací – současný stav projektu

3. Pracovní verze k projednání - 2. aktualizace analytické části dokumentu MAP

4. Podklad k projednání - strategická část VIZE

5. Podklad k projednání – strategická část - Priority

6. Aktivity implementace – v realizaci, plánované

7. Diskuse k přípravným pracím na Akčním plánu na rok 2023

8. Strategický investiční rámec

Dále probíhaly diskuse dle tematického zaměření jednotlivých skupin. Zápis naleznete v záložce Pracovní skupiny - Výstupy pracovních skupin.


 

Aktuality 11. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023058

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2023 Insion.cz