MAP IV Louny    


« zpět

Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedenou k rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka i se zaměřením na žáky se sociálním a jiným znevýhodněním - Příprava předškoláka v rodině

Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedenou k rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka i se zaměřením na žáky se sociálním a jiným znevýhodněním - Příprava předškoláka v rodině

28.02.2024 -


Dnes 28.2. 2024 proběhl workshop pro rodiče v ZŠ a MŠ Zeměchy za podpory projektu MAP s tématem: Podpora rodičovských kompetencí, které povedenou k rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka i se zaměřením na žáky se sociálním a jiným znevýhodněním - Příprava předškoláka v rodině

V úvodu došlo k představení tématu a základních bodů přednášky. Zaměření přednášky na roli rodičů v přípravě dítěte k úspěšnému nástupu do ZŠ.

Odborník rozvedl diskuzi v časové ose přípravy předškoláka v rodině. Zdůrazněny znaky rozumové (zaměření na význam řeči, mluveného slova a komunikace v rodině, logopedické nápravy a grafomotoriky) a sociální zralosti (trénink koncentrace pozornosti, respektování autority a pravidel chování i organizace dne). Význam role rodiče jako podporovatele nikoli učitele.

Odezva rodičů byla pozitivní, a kladli dotazy hlavně na téma:

- Jak přimět dítě k respektování pravidel, jak „trestat“ neposlušnost?

- Jak naučit dítě samostatnosti při přípravě věcí do školy?

- Jak vybrat vhodnou školu?

- Co je smyslem přípravné třídy a kdo tam patří?

Workshop byl úspěšný a rodiče projevili zájem o další témata.


 

Aktuality Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedenou k rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka i se zaměřením na žáky se sociálním a jiným znevýhodněním - Příprava předškoláka v rodině

 

Registrační číslo projektu:
CZ.02.02.04/00/23_017/0008326

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Číslo programu 02: Operační program Jan Amos Komenský

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice

 

© 2024 Insion.cz