MAP IV Louny    


« zpět

2.12 Podpora znalostních kapacit pro členy řídícího výboru

2.12 Podpora znalostních kapacit pro členy řídícího výboru

Dne 30.9. 2021 proběhla v rámci 5. setkání řídícího výboru povinná aktivita 2.12 Podpora znalostních kapacit řídícího výboru.

Témata vzdělávací akce:

  1. Dostupnost kvalitního inkluzivního vzdělávání pro každé dítě/žáka ve školách v území. Včasné plánování a podpora žáků se SVP při vstupu do vzdělávání a při přechodu mezi stupni vzdělávání – PhDr. Hana Ajmová, Ph.D.   
  2. Možnosti zlepšení spolupráce s rodiči – PaedDr. Venuše Mirovská
  3. Podpůrné a motivační sítě pro rodiče dětí se SVP ve včasné a rané péči (PPP, SPC, Školská poradenská střediska, centra, logopedie, kurzy, metodická setkání apod.) - PhDr. Václava Tomická, Ph.D.

 

Vzdělávací akce byla více interaktivní než přednášková.

Členové řídícího výboru byli rozděleni do 3 skupin dle uvedených témat.

U každé skupiny byl 1 odborník a každá skupina brainstormingem dané téma projednala a vytvořila výstup.

Daný odborník jej pak ostatním skupinám představil a následně proběhla hromadná diskuse.

 

 

 

 


 

Aktuality 2.12 Podpora znalostních kapacit pro členy řídícího výboru

 

Registrační číslo projektu:
CZ.02.02.04/00/23_017/0008326

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Číslo programu 02: Operační program Jan Amos Komenský

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice

 

© 2024 Insion.cz