MAP IV Louny    


« zpět

Cvičná třída pro předškoláky - ŠKOLIČKA

Cvičná třída pro předškoláky - ŠKOLIČKA

10.03.2020 -


Náplň akce:

Tato aktivita vzešla z definovaných potřeb škol a byla projednávána i v PS. Podporuje především oblast rovných příležitostí a je zaměřena na usnadňování přechodu dětí z MŠ na 1. stupeň ZŠ

Jedná se o pravidelné setkávání předškoláků v prostorách základní školy.

Časový rozsah 1 setkání = 45 minut

Běžná učebna 1. stupně (klasické lavice, koberec a relaxační prvky, interaktivní tabule, magnetická tabule, Další: pomůcky, materiály, hry a technika z vybavení školy)

Personální obsazení - lektor: učitelka 1. stupně, která je současně i speciální pedagog

Cíl:

  • seznámit předškoláčky se školním prostředím, zejména klasickou třídou
  • posílit percepce předškoláčků, které jsou důležité pro úspěšné zahájení školní docházky  (grafomotorika, sluchová percepce, zraková percepce, hrubá a jemná motorika, rozvoj řeči a všech jazykových rovin, rozvoj paměti, pozornosti, myšlení atd.)
  • seznámit rodiče s vhodnou domácí přípravou předškoláků na nástup do 1. třídy  (např. sebeobsluha, správné sezení a úchop psacího náčiní…)
  • seznámit rodiče s vhodnými materiály a pomůckami pro předškoláčky (např. pracovní listy, knihy, hry atd.)
  • další využití ŠKOLIČKY:  setkání   rodičů s vedením školy   dalšími zaměstnanci školy, získání informací o chodu školy

Zhodnocení: První ŠKOLIČKY proběhly v rámci Dne otevřených dveří v Základní škole Prokopa Holého v Lounech dne 10. 3. 2020.  Školička se setkala s velkým zájmem rodičů a předškoláčků. Školičky se zúčastnily nejen děti z různých MŠ v Lounech, ale také různých MŠ v okrese Louny. Rodiče mají zájem o její pokračování.

Bohužel další schůzky jsou zatím odloženy na neurčito z důvodu nařízení MŠMT o uzavření škol 11 .3. 2020.

           

Vzdělávací cíl:

Prostřednictvím této akce došlo k podpoře v oblasti rovných příležitostí, k podpoře spolupráce mezi všemi aktéry ve vzdělávání (ZŠ, MŠ, rodič, odborníci) a podpoře přechodu mezi stupni vzdělávání.


 

Aktuality Cvičná třída pro předškoláky - ŠKOLIČKA

 

Registrační číslo projektu:
CZ.02.02.04/00/23_017/0008326

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Číslo programu 02: Operační program Jan Amos Komenský

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice

 

© 2024 Insion.cz