MAP III Louny    


« zpět

1. JEDNÁNÍ ŘV

1. JEDNÁNÍ ŘV

21.09.2019 -


Dne 20.9.2019 proběhl na MěÚ v Lounech ustavující Řídící výbor k projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Louny II. Na tomto jednání byl deailněji představen projekt MAP II, který navazuje na projek MAP I a dále byly schváleny a prokonzultovány všechny povinné dokumenty. Novou předsedkyní ŘV se stala Ing. Jovanka Zusková.


 

Aktuality 1. JEDNÁNÍ ŘV

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023058

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2023 Insion.cz