MAP IV Louny    


« zpět

Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedenou k rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka i se zaměřením na žáky se sociálním a jiným znevýhodněním - Setkání pro rodiče dětí s PAS

Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedenou k rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka i se zaměřením na žáky se sociálním a jiným znevýhodněním - Setkání pro rodiče dětí s PAS

21.02.2024 -


Dnes 21.2. 2024 proběhl 2. workshop Setkání rodičů dětí s PAS.

Lektor: Šárka Pailová

Náplň dnešního workshopu:

Rodiče sdíleli zkušenosti a kontakty ohledně dětských psychiatrů a psychologů. 

Získali informace ohledně práce speciálně pedagogického centra, možnosti spolupráce se školou, rodiči, práce s dítětem.

Ujasnili jsme si postup a nutné podklady pro doporučení podpůrných opatření.


 

Aktuality Workshop na podporu rodičovských kompetencí, které povedenou k rozvoji potenciálu každého dítěte, žáka i se zaměřením na žáky se sociálním a jiným znevýhodněním - Setkání pro rodiče dětí s PAS

 

Registrační číslo projektu:
CZ.02.02.04/00/23_017/0008326

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Číslo programu 02: Operační program Jan Amos Komenský

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice

 

© 2024 Insion.cz