MAP III Louny    


« zpět

ONLINE Andrej Drbohlav - Poruchy chování

ONLINE Andrej  Drbohlav - Poruchy chování

08.10.2020 -


Dne 8.10.2020 vzhledem k situaci byl realizován plánovaný seminář Poruchy chování pod vedením Andreje Drbohlava ON LINE.

Obsah odborného semináře:

1) Raná citová vazba a její narušení

2) Stresový management a obranné mechanismy

3) Hyperkinetické poruchy a syndrom opozičního vzdoru

4) Vliv prostředí na vývoj poruch chování

5) Rané poruchy chování

 

Vzdělávací ON-  LINE program se zaměřoval na rané projevy problémového chování od narození do 10 let dítěte s ohledem na bio-psycho- sociální determinaci behaviorální a emoční struktury lidské psychiky.

 

V rámci ON - LINE přednášky byly řešeny otázky a oblasti:

:

 

  • Jak důležitý je stres, strach, vzdor, odmítnutí, pochvala, trest, vazba, porozumění, konflikt či prohra v procesu zrání seberegulačních vlastností osobnosti dítěte?
  • Jak významnou roli sehrává narušené rodinné prostředí, nestálé vazby a vztahy, agresivita rodičů, direktivní versus hyperprotektivní výchovný přístup?
  • Jaké obranné mechanismy a salutogenní vlivy posilovat?
  • Co se nám snaží dítě sdělit svým chováním, když je neklidné (například ADHD-C; ADHD-H), roztržité (například ADHD-I), vzdorovité (například ODD) či vzteklé a agresivní (například IED)?

 

Vzdělávací cíl:

Prostřednictvím této vzdělávací akce si vedoucí pedagogičtí pracovníci rozšiřují své odborné znalosti, které nejenom, že přispějí ke zvýšení kvalifikace, ale i k zajištění odborného zacházení s dětmi se SVP.  

Způsob vyhodnocení: evaluační dotazníky

Celá akce byla hodnocena velice pozitivně. Měla spousty pochvalných komentářů a zástupci škol projevili zájem o další semináře pana doktora Andreje Drbohlava.

 


 

Aktuality ONLINE Andrej Drbohlav - Poruchy chování

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023058

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2023 Insion.cz