MAP III Louny    


« zpět

13. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

13. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

27.09.2022 -


V níže  uvedených dnech byly realizovány 13 pracovní skupiny v rámci projektu MAP II.

26.9.2022 Pracovní skupina ČG

27.9.2022 Pracovní skupina MG

6.9. 2022 Pracovní skupina pro financování

19.9. 2022 Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Hlavními tématy pracovních skupin byly níže uvedené body:

1. Úvod, přivítání

2. Schvalování podkladů – Opatření

3. Schvalování strategické části dokumentu MAP

4. Diskuse k přípravám Akčního plánu na rok 2023

5. Strategický investiční rámec

6. Poslední aktivity implementace v MAP II

7. Evaluace PS

8. 3. Průběžná sebehodnotící zpráva

9. Příprava na evaluaci

 

Dále probíhaly diskuse dle tematického zaměření jednotlivých skupin. Podrobný zápis naleznete v záložce Pracovní skupiny - Výstupy pracovních skupin.


 

Aktuality 13. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023058

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2023 Insion.cz