MAP II Louny    


« zpět

24.6. – 25.6. 2020 probíhala realizace KURZU: Zdravotník zotavovacích akcí

24.6. – 25.6. 2020 probíhala realizace KURZU: Zdravotník zotavovacích akcí

01.07.2020 -


V rámci tohoto kurzu se účastníci seznámili nejenom s legislativou a teoretickými informaci ZZA, ale současně probíhalo mnoho zajímavých praktických ukázek. Tento kurz byl velmi úspěšný a setkal se s velkým ohlasem.

Hlavními tématy kurzu:

  • základní neodkladná resuscitace - I. teoretická část (přivolání pomoci, schema BLS dle GL)
  • základní neodkladná resuscitace dospělý, dítě - II. praktická část – nácviky
  • krvácení - obvazové techniky
  • základní neodkladná resuscitace dospělý, dítě - III. použití AED
  • závažné stavy 
  • poranění páteře, polohování
  • vybavení lékárničky ZZA úrazy, základy vodní záchrany – teorie
  • bazén praxe


 

Aktuality 24.6. – 25.6. 2020 probíhala realizace KURZU: Zdravotník zotavovacích akcí

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011073

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2022 Insion.cz