MAP IV Louny    


« zpět

5. JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

5. JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

30.09.2021 -


A) JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

 1. Úvod, uvítání
 2. Schválení programu jednání
 3. Usnášeníschopnost Řídícího výboru
 4. Aktuální stav projektu MAP II
 5. Projednání a schválení evaluace Akčního plánu 1/2020 – 6/2021
 6. Projednání a schválení 2. průběžné sebehodnotící zprávy projektu MAP
 7. Projednání a schválení Evaluace pracovních skupin
 8. Projednání a schválení nového Akčního plánu 7/2021 – 12/2022
 9. Projednání a schválení Agregovaného popisu potřeb škol
 10. Projednání a schválení strategického investičního rámce – nová forma tabulek investičních záměrů
 11. Aktivity implementace – co nás čeká
 12. Projednání a schválení přípravy projektu MAP III - předložení projektové žádosti a následnou realizaci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Louny III“ v rámci výzvy OP VVV č. 02_20_082 Akční plánování v území společností SERVISO, o.p.s.
 13. Závěr

 

Aktuality 5. JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

 

Registrační číslo projektu:
CZ.02.02.04/00/23_017/0008326

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Číslo programu 02: Operační program Jan Amos Komenský

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice

 

© 2024 Insion.cz