MAP II Louny    


« zpět

Komunikační proces - Probíhá připomínkování dokumentů ke schválení ŘV

Komunikační proces - Probíhá připomínkování dokumentů ke schválení ŘV

17.03.2021 -


Dovolujeme si Vás jako všechny relevantní aktéry ve vzdělávání na území ORP Louny II požádat o připomínkování či schválení 1. aktualizace celé dokumentace  MAP ORP Louny, která bude odevzdávána ve 4.MZ.

Připomínky je možné zasílat na e-maIl: pospisilovamapii@seznam.cz do 23.3. 2021

V rámci realizace projektu MAP ORP Louny II je povinné realizovat konzultační proces dle komunikačního plánu v projektu MAP ORP Louny II.

Návrh celé aktualizace byl projednán se členy pracovních skupin

  • PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti 11.3. 2021
  • PS financování 17.3. 2021
  • PS rovné příležitosti 11.3. 2021
  • PS pro rozvoj matematické gramotnosti 8.3.2021

Vzhledem ke skutečnosti, že na jednotlivých dílčích aktualizacích pracoval celý RT po celou dobu dosavadní realizace projektu a jednotlivé části byly vždy po aktualizacích schvalovány, jak v pracovních skupinách, tak řídícím výborem MAP, nebyly nyní vzneseny žádné připomínky.

Dokumentace doznala především formálních úprav.

PS SOUHLASILY S 1. AKTUALIZACÍ DOKUMENTACE MAP A SCHVÁLILI JEJÍ PŘEDLOŽENÍ ŘÍDÍCÍMU VÝBORU KE SCHVÁLENÍ.

Dokumenty k připomínkování jsou ke stažení zde.

 


 

Aktuality Komunikační proces - Probíhá připomínkování dokumentů ke schválení ŘV

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011073

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2021 Insion.cz