MAP III Louny    


« zpět

Komunikační proces

Komunikační proces

01.03.2020 -


Dovolujeme si Vás jako všechny relevantní aktéry ve vzdělávání na území ORP Louny II požádat o připomínkování či schválení  pracovních verzí výstupů projektu:

Akční plán na období 01/2020 - 06/2021

Plán evaluace včetně příloh projektu MAP ORP Louny II

Aktualizace SWOT 3 analýzy včetně aktualizace hlavních problémů k řešení, popis jejich příčin a návrhy řešení

 Aktualizace – Strategický investiční rámec MAP ORP Louny verze 05 ke dni 27.3. 2020

Dokumenty jsou umístěny na https:// maplouny.cz/vystupy- ridiciho- vyboru

Připomínky je možné zasílat na e-mail: pospisilovamapii@seznam.cz do 25.3. 2020

V rámci realizace projektu MAP ORP Louny II je povinné realizovat konzultační proces dle komunikačního plánu v projektu MAP ORP Louny II.

Dokumenty jsou nyní  projednávány v níže uvedených pracovních skupinách projektu:

  • PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti
  • PS financování
  • PS rovné příležitosti
  • PS pro rozvoj matematické gramotnosti 

 

Aktuality Komunikační proces

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023058

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2023 Insion.cz