MAP IV Louny    


« zpět

1. Setkání PS pro financování

1. Setkání PS pro financování

08.03.2023 -


Program jednání:

  1. Úvod, přivítání
  2. Informace o ukončeném projektu MAP II ORP Louny
  3. Představení projektu MAP III ORP Louny
  4. Aktualizace a schválení SWOT analýz
  5. Náměty na možnosti řešení problémových oblastí
  6. Činnosti PS pro financování
  7. Organizace a harmonogram
  8. Evaluační plán projektu
  9. Úkoly
  10. Diskuse, závěr jednání

 


 

Aktuality 1. Setkání PS pro financování

 

Registrační číslo projektu:
CZ.02.02.04/00/23_017/0008326

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Číslo programu 02: Operační program Jan Amos Komenský

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice

 

© 2024 Insion.cz