MAP III Louny    


« zpět

12. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

12. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

20.06.2022 -


V níže  uvedených dnech byly realizovány 12 pracovní skupiny v rámci projektu MAP II.

13.6..2022 Pracovní skupina ČG

15.6. 2022 Pracovní skupina MG

7.6. 2022 Pracovní skupina pro financování

20.6. 2022 Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Hlavními tématy pracovních skupin byly níže uvedené body:

 

1. Úvod, přivítání

2. Schvalování podkladů – Cíle

3. Diskuse a plánování Akčního plánu na rok 2023

4. Diskuse  - strategický investiční rámec

5. Diskuse a náměty – implementace v MAP II

Dále probíhaly diskuse dle tematického zaměření jednotlivých skupin. Zápis naleznete v záložce Pracovní skupiny - Výstupy pracovních skupin.


 

Aktuality 12. SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023058

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2023 Insion.cz