MAP III Louny    


« zpět

V červnu se opět rozjely tolik žádané workshopy pro rodiče

V červnu se opět rozjely tolik žádané workshopy pro rodiče

30.06.2020 -


V červnu se opět rozjely tolik žádané workshopy ro rodiče tentokrát na téma:  ADAPTACE DÍTĚTE NA MŠ, zaměřené na zdůraznění pohledu na adaptaci dítěte v MŠ jako na první významný moment v životě dítěte a jeho socializaci do společnosti vrstevníků.

Soukromá mateřská škola Mateřinka s.r.o., Louny  9. 6. 2020

Mateřská škola Louny, V Domcích  18.6. 2020

Mateřská škola Louny, Přemyslovců  22.6. 2020

Mateřská škola Louny, Šafaříkova 23.6. 2020


 

Aktuality V červnu se opět rozjely tolik žádané workshopy pro rodiče

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023058

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2023 Insion.cz