MAP IV Louny    


« zpět

Od 13.1. 2020 zahajujeme akci Pohádkový maraton

Od 13.1. 2020 zahajujeme akci Pohádkový maraton

20.01.2020 -


Cílem pohádkového maratonu je prohloubit spolupráci základní a mateřských škol, rozvíjet čtenářskou gramotnost, digitální gramotnost, kreativitu a částečně matematickou gramotnost.

Žáci ZŠ budou psát příběh na pokračování dle harmonogramu. Každá ze ZŠ má přiřazenou MŠ které zašle část textu. Děti z MŠ vytvoří ilustrace nebo jiná výtvarná díla.

V závěru bude ze všech textů a fotografií vytvořen e-book, který dostane každá zapojená škola.


 

Aktuality Od 13.1. 2020 zahajujeme akci Pohádkový maraton

 

Registrační číslo projektu:
CZ.02.02.04/00/23_017/0008326

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Číslo programu 02: Operační program Jan Amos Komenský

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice

 

© 2024 Insion.cz