MAP III Louny    


« zpět

Od 13.1. 2020 zahajujeme akci Pohádkový maraton

Od 13.1. 2020 zahajujeme akci Pohádkový maraton

20.01.2020 -


Cílem pohádkového maratonu je prohloubit spolupráci základní a mateřských škol, rozvíjet čtenářskou gramotnost, digitální gramotnost, kreativitu a částečně matematickou gramotnost.

Žáci ZŠ budou psát příběh na pokračování dle harmonogramu. Každá ze ZŠ má přiřazenou MŠ které zašle část textu. Děti z MŠ vytvoří ilustrace nebo jiná výtvarná díla.

V závěru bude ze všech textů a fotografií vytvořen e-book, který dostane každá zapojená škola.


 

Aktuality Od 13.1. 2020 zahajujeme akci Pohádkový maraton

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023058

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2023 Insion.cz